Verzoek tot aanleveren kennisvragen voor update gezamenlijke COVID-19 kennisagenda

In juli 2020 is de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten gestart met de ontwikkeling van een landelijke COVID-kennisagenda over medisch specialistische zorg. En met succes: de multidisciplinaire COVID-kennisagenda is op 21 januari 2021 gepubliceerd. 

Verzoek tot indiening nieuwe kennishiaten
Mede door de snelheid van ontwikkelingen en urgentie van de vragen, wordt er direct gestart met een update van de kennisagenda. Dit houdt onder andere in dat kennishiaten waar onderzoek naar loopt en kennishiaten die niet meer relevant zijn  van de kennisagenda worden verwijderd. Het verzoek is daarom om kennishiaten te formuleren die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak, gerelateerd aan de zorg van COVID-19. U wordt verzocht om de kennishiaten uiterlijk 26 maart 2021 aan te leveren via deze link

De NVvR blijft graag op de hoogte van de ingediende vragen, deze kunnen ter informatie gestuurd worden naar nvvr@radiogen.nl