Zichtbaarheid radioloog

Uit de strategische visie ’21-’30 is het thema zichtbaarheid als thema voor de toekomst geformuleerd. Zoals ook aangegeven in de Algemene Vergadering van 23 juni jongstleden wil het NVvR bestuur voor het verbeteren en vergroten van de zichtbaarheid van de radioloog tot een communicatieplan- of strategie komen. In overleg met de werkgroep Zichtbaarheid is daarvoor adviesbureau ‘Reputatiegroep’ uit Utrecht aangetrokken. 

Vanuit de verschillende rollen als als AInnovator, Behandelaar, Consultant en Diagnosticus uit de strategische visie zal de radioloog de uitdagingen in de zorg van vandaag en morgen tegemoet treden. Hiervoor moet de reputatie en zichtbaarheid van de radioloog en radiologie, met de rol als navigator van de zorg, worden versterkt onder relevante stakeholders. 

Na de zomer zullen wij u verder berichten.