Kennis opdoen en ervaringen delen over AI in de radiologie

Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken uit de radiologie en zal met een goede integratie in de workflow van de radioloog veel nieuwe mogelijkheden bieden voor de toekomst. Om kennis op te doen is een lijst AI resources met boeken, artikelen en websites samengesteld door de commissie Beeldvormende Technieken (BVT) voor aios die zich willen verdiepen in AI. Voor het delen van ervaringen tussen vakgroepen radiologie is een AI-netwerk opgericht vanuit de sectie Techniek met een inventarisatie van klinische ervaringen met AI-tools.

Klik hier voor de lijst AI resources. Voor geïnteresseerden in Machine Learning en Artificiële Intelligentie vanuit praktisch radiologisch perspectief, is het soms moeilijk door de bomen het bos te zien. De commissie BVT heeft een lijst samengesteld met artikelen, boeken en websites met educatief materiaal van hoge kwaliteit.

Het boek Artificial Intelligence in Medical Imaging by Ranschaert, Morozov and Algra staat op deze lijst en is tot augustus 2020 nog gratis te downloaden. Klik hier.

Klik hier voor het AI-netwerk van de sectie Techniek. In dit overzicht is per ziekenhuis de radioloog te vinden, die contactpersoon is voor AI, en de inventarisatie van ervaringen met klinische toepassing van AI-software en/of AI-platforms.

De inventarisatie is tot stand gekomen vanuit een lopend PhD onderzoek in het Radboudumc, evenals een overzicht van AI-producten en -leveranciers.