Artificial Intelligence (AI)

Machine Learning en Artificiële Intelligentie zijn belangrijke onderwerpen in de radiologie en verdienen breed aandacht. Dit geldt zowel vanuit het perspectief van de techniek ("hoe werkt het?") als voor de toepassing ("wat kun je ermee?"). Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, ontwikkelt dit veld zich zeer snel. Er komen dagelijks tientallen nieuwe publicaties bij over nieuwe methoden, technieken en toepassingen, die voor radiologen interessant zijn. Echter, voor geïnteresseerden, die zich willen verdiepen in dit onderwerp vanuit praktisch radiologisch perspectief, is het soms moeilijk door de bomen het bos te zien. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft de commissie Beeldvormende Technieken (BVT) deze lijst met bronnen samengesteld. Wij horen graag wat u van deze lijst vindt en staan ook open voor tips en suggesties met betrekking tot andere of nieuwere bronnen.

Namens de BVT-commissie en de commissie Onderwijs: Tim Leiner (voorzitter BVT-commissie)

De lijst AI resources bevat artikelen, boeken en websites met educatief materiaal van hoge kwaliteit. De selectie is tot stand gekomen door te letten op de leesbaarheid voor een algemeen radiologisch publiek.