Nieuwe regeling BTW bij vacatievergoedingen per 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe "kleine ondernemersregeling" (KOR) inzake de BTW. Dit kan interessant zijn voor NVvR-leden en anderen die een vergoeding ontvangen voor onderwijs en/of visitaties. Iedereen, die in aanmerking wil komen voor deze nieuwe regeling, dient zich uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst te melden. Hier vindt u meer informatie.