Nogmaals aandacht voor vaccinatiestrategie COVID-19

Het NVvR bestuur heeft de FMS gevraagd de vaccinatiestrategie opnieuw onder de aandacht te brengen bij VWS. Daarbij is nogmaals het belang benadrukt van snelle vaccinatie van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, die dagelijks aan veel verschillende patiënten binnen 1,5 meter zorg verlenen, zoals de radiodiagnostisch laboranten. Mede gezien de besmettelijker COVID-19 virusvarianten kan het ziekenhuis, inclusief de afdeling radiologie, ongewild een motor zijn van besmetting van (kwetsbare) patiënten. Daarnaast komt bij toenemende uitval van zorgpersoneel de capaciteit op zowel COVID als overige afdelingen verder onder druk te staan.

Onduidelijk is op welke manier deze risico’s zijn meegenomen in de huidige vaccinatieplanning en wij hebben de FMS gevraagd dit onder de aandacht te brengen bij de verantwoordelijken. Op basis van de laatste planning, zie Overzicht 'Wie wordt wanneer gevaccineerd?' (versie 11 maart 2021), zullen de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, die nu nog niet zijn gevaccineerd, daarvoor namelijk pas vanaf mei in aanmerking komen.

Het bestuur van de FMS heeft laten weten dat zij met de NVZ en NFU aandringen op versneld vaccineren van het ziekenhuispersoneel dat nog niet gevaccineerd is. Maar de boodschap is vooralsnog dat schaarste aan vaccins dat niet toelaat. Vandaag werd wel bericht ontvangen dat er deze week mogelijk alsnog een extra partij vaccins naar de ziekenhuizen toekomt, bestemd voor personeel betrokken bij COVID-zorg en acute zorg. Maar ook deze zal niet voldoende zijn om al het ziekenhuispersoneel te vaccineren.

Zie ook het eerdere nieuwsbericht Vaccinatie en laboranten in COVID en acute zorg d.d. 8 januari 2021.