Radiologische indicatoren Basisset MSZ ook in 2020 gehandhaafd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt de indicatoren uit de Basisset Medisch Specialistische Zorg om te bepalen welke thema's in ziekenhuizen en particuliere klinieken extra aandacht behoeven. Op het gebied van de radiologie zijn 2 indicatoren opgenomen in deze set: de time-out procedure bij vasculaire interventies en het gebruik van kinderprotocollen bij CT-onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s bij kinderen.
Op basis van de resultaten beziet IGJ jaarlijks of de indicatoren gehandhaafd dienen te blijven of kunnen vervallen. Het rapport Het Resultaat Telt (HRT) verschijnt in het voorjaar van 2020 en geeft een toelichting op de nieuwe cijfers.

De gevolgen voor de radiologische indicatoren willen we alvast met u delen:
De indicator kinderprotocollen heeft in twee jaar tijd zijn volledige doel bereikt binnen de ziekenhuiszorg. Alle ziekenhuizen die kinderen behandelen gebruiken kinderprotocollen bij CT-onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s. Vanaf 2020 zal deze indicator daarom alleen nog worden uitgevraagd bij particuliere klinieken.
Voor de indicator time out-procedure bij vasculaire radiologische interventies zijn sinds het uitvragen van de indicator opvallende verbeteringen door de ziekenhuizen gerealiseerd. Om deze verbetering verder te kunnen laten doorzetten zal de indicator ook in 2020 nog worden uitgevraagd.
In eerdere berichtgeving hebben we gemeld dat de indicator zou komen te vervallen, maar IGJ heeft besloten deze indicator toch te handhaven.

Zie onze website voor meer informatie over de nieuwe indicatorgids van IGJ voor 2020 en andere normen en indicatoren binnen de radiologie.