Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek ronde 2024

In de Open Ronde DoelmatigheidsOnderzoek kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.

Van belang is om te beschrijven hoe een onderzoeksvraag relevant is op basis van de relevantiecriteria in de oproep. En indien deze onderzoeksvraag op de kennisagenda van de NVvR staat en/of sluit deze aan op een richtlijn of kwaliteitsstandaard, dan is het de bedoeling dit aan te geven in het projectidee. Wanneer een beroepsvereniging de aanvraag ondersteunt, dient te worden beschreven hoe de vereniging dit doet. Optioneel kan bij de uitgewerkte aanvraag in maart 2023 een steunbetuiging als aparte bijlage worden toegevoegd vanuit de beroepsvereniging. Een verzoek om een steunbrief van de NVvR kan worden gestuurd naar nvvr@radiologen.nl o.v.v. "steunbrief doelmatigheidsonderzoek".

De deadline voor het indienen van een projectidee is 30 augustus 2022, 14.00 uur.
Zie nieuwsbericht ZonMw en link naar DoelmatigheidsOnderzoek voor meer informatie.