Richtlijnen

Hieronder staan de actuele richtlijnen binnen dit aandachtsgebied die door de NVvR zijn geautoriseerd. Er wordt aangegeven wie de gemandateerde vertegenwoordiger is en of er een nieuwe versie in ontwikkeling is. Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen we u naar de Richtlijnendatabase.
 
 

Praktische informatie bij Postmortaal radiologisch onderzoek

Bij postmortaal radiologisch onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen forensisch onderzoek en klinisch postmortaal onderzoek. 
Forensisch onderzoek wordt uitgevoerd wanneer er (nog) geen verklaring van natuurlijk overlijden is. De aanvraag voor postmortaal radiologisch onderzoek wordt dan gedaan door de Officier van Justitie.
Klinisch postmortaal onderzoek kan worden uitgevoerd indien er een verklaring natuurlijk overlijden af is gegeven. Klinisch postmortaal onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van een andere medische zorgverlener. Dit onderzoek kan ook worden aangevraagd door nabestaanden maar niet ieder ziekenhuis honoreert deze verzoeken.
Wanneer er incidenteel een verzoek komt voor een postmortaal radiologisch onderzoek (bij een volwassene) kan een stroomschema worden gevolgd. Tevens zijn de adresgegevens van centra met expertise in de beoordeling beschikbaar als mede een aanmeldformulier, toestemmingsformulier en een voorbeeld van een scanprotocol.

Praktijkrichtlijn klinische postmortem radiologie, mw. dr. W.M. (Willemijn) Klein, dhr. Prof. dr. P.A.M. (Paul) Hofman, dhr. drs. P.A.M. (Peter) Kint, dhr. drs. N.S. (Nomdo) Renken, dhr. Prof. dr. R.R. (Rick) van Rijn

Deze richtlijn biedt enerzijds handvatten aan de organisatorische inbedding en implementatie van postmortale radiologie in Nederlandse ziekenhuizen. Anderzijds geeft de richtlijn aanbevelingen voor een uniforme uitvoering en interpretatie van radiologische diagnostiek bij overledenen.
In navolging van de richtlijn is een post-mortem radiologie netwerk opgericht als hulpmiddel bij de implementatie. Dit netwerk bestaat uit experts op het gebied van de uitvoering en interpretatie van foetale MRI, pediatrische CT en volwassen CT scans, en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces, de ontwikkeling van bij- en nascholing van de beroepsgroep, en expertise hulp bieden bij de interpretatie van de radiologie.

Adviesrapport Postmortem diagnostiek mw. W.M. (Willemijn) Klein, dhr. P.A.M. (Paul) Hofman

Basisprotocollen beeld en verslag