Voortgangstoets (VGT) en toetsinzage op 9 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 is de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) afgenomen bij 319 arts-assistenten-in-opleiding (aios) tot radioloog. Dit keer was er voor het eerst aansluitend een toetsinzage, waarbij de eigen goede en foute antwoorden konden worden nagekeken. Naar schatting de helft van de aanwezige aios heeft hiervan gebruik gemaakt. Eventuele opmerkingen konden ter plekke worden genoteerd bij een vraag. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om tot een week na de VGT een Opmerkingenformulier in te vullen via de NVvR-website. De vragen van de VGT worden vanaf heden niet meer vrijgegeven, zodat een vragenbank kan worden opgebouwd. 

De volgende VGT zal onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal bij de VU in Amsterdam op donderdag 9 april 2020 plaatsvinden, of anders elders in die week of zo nodig elders in die maand. Helaas kan de zaal namelijk niet eerder dan drie maanden van te voren worden gereserveerd, nadat er voorrang is gegeven aan de tentamenplanning van de VU.

Klik hier voor meer informatie over de Voortgangstoets (VGT).