Opmerkingenformulier Voortgangstoets

Waarschuwingsbericht

You must login or register to view this form.

Dit formulier (zichtbaar na inloggen) kan ingediend worden tot één week na de Voortgangstoets (VGT).

De Examencommissie verzoekt u het commentaar te beperken tot zinvolle kritiek, dus wanneer u meent dat een vraag echt onduidelijk is of dat er een serieuze fout zit in een vraag.

Het is niet de bedoeling dat u het commentaar gebruikt als toelichting op een antwoord waar u onzeker over bent. De toelichting die gegeven wordt, is niet van invloed op het wel of niet goedkeuren van het antwoord. Ook worden er wel allerlei hiaten in de kennis van de kandidaten als commentaar ingeleverd. Als u nog nooit heeft gehoord van agger nasi cellen, Cadasil of renale fascie, hoeven wij dat niet te weten maar hopen wij dat u het na het examen opzoekt.

Wanneer er echter naar uw mening een wezenlijke fout in een vraag staat, waarderen wij het wanneer u ons daarop attendeert!

Graag de vraag op dit formulier noteren, zodat de Examencommissie weet op welke vraag uw commentaar betrekking heeft. Dus geen vraagnummer, want deze zijn per deelnemer verschillend. Per formulier maximaal één opmerking inleveren!