Informatie Voortgangstoets VGT

De VGT voorjaar 2018 is (definitief) gepland op donderdag 12 april 2018.
De VGT najaar 2018 is onder voorbehoud donderdag 11 oktober 2018 of anders op een andere dag in dezelfde week. Deelname aan de VGT is voor iedere aios radiologie verplicht gedurende de hele opleiding. Alle bij de NVvR bekende aios (juniorleden) zijn automatisch ingeschreven voor deelname.

Registratie
Het is belangrijk dat de NVvR beschikt over uw actuele gegevens. Deze worden o.a. gebruikt voor het bepalen van de uitslag van de VGT. U bent als aios zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van uw registratie bij de NVvR. Een VGT-uitslag die is gebaseerd op incorrecte gegevens kan na afloop van de VGT niet meer worden gewijzigd. 

Procedure
Alle bij de NVvR bekende aios ontvangen ongeveer drie maanden tevoren een mail met gegevens met het verzoek deze te controleren. Mocht u onverhoopt deze mail niet ontvangen hebben, dan dient u contact op te nemen met het bureau van de NVvR. Vlak voor de VGT ontvangen de deelnemers nog een bevestigingsbrief van hun deelname.
De kosten voor deelname aan een voortgangstoets radiologie zijn opgenomen in de Verzamelfactuur, die jaarlijks aan de opleider wordt gestuurd. 
Overigens ontvangt het Bureau géén gegevens van RGS! Tip: wijzig tijdig uw gegevens op de website mocht dit nodig zijn, met name vragen we uw aandacht voor de geregistreerde werkplek op de dag van de VGT. 

VGT
De digitale VGT bestaat uit 180 vragen. Bekijk het instructiefilmpje van VQuest met betrekking tot het maken van de digitale VGT. Indien er onverhoopt technische problemen (of anderszins) zijn, dan kan de Examencommissie ter plekke beslissen over te gaan op de beschikbare reserve 'papieren' toets.
Het exacte adres van de toetszaal is: De Boelelaan 1091a (TenT gebouw). Klik hier voor plattegrondje en de aanlooproute. 
Aanvang toets 12.00 uur. Einde toets 14.45 uur. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Meenemen: legitimatiebewijs + pen.

Aanvragen dispensatie
Na goedkeuring van uw actuele opleider (de opleider van het ziekenhuis waar u op de datum van de VGT toets werkzaam bent) kunt u met het dispensatieformulier dispensatie voor deelname aan de VGT aanvragen. 

Na de VGT
Tot één week na ontvangst van de mail met uw voorlopige uitslag, kunt u een Opmerkingenformulier indienen met uw commentaar. 

Datum volgende VGT
De DigiTenT van het VUmc is momenteel de enige zaal waar 400 kandidaten terecht kunnen. Het VUmc staat externe partijen pas zeer laat toe om de DigiTenT te boeken. Voor het voorjaar vanaf 1 januari, voor het najaar vanaf 1 augustus. Op het ogenblik is er geen alternatief voor de DigiTenT, maar concurrerende zalen worden wel op korte termijn verwacht. Voorlopig kan de NVvR niet veel meer dan onder voorbehoud een datum aankondigen. Wie een evenement wil organiseren rond de tijd van de Voortgangstoets doet er verstandig aan de hele week van de VGT te vermijden. Mocht de gewenste datum bezet zijn dan zal de NVvR namelijk proberen een andere dag in die week te reserveren.