Voortgangstoets (VGT) op 11 oktober 2018

Vandaag hebben 337 arts-assistenten-in-opleiding tot radioloog de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) gemaakt. Dit gebeurde op nieuwe computers in de digitale toetszaal van de VU in Amsterdam. Voor het eerst waren er ook BVT-vragen (Beeldvormende technieken) in de VGT opgenomen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal zal de volgende VGT op donderdag 11 april 2019 plaatsvinden of anders op een andere dag in dezelfde week. Op 17/12/2018 is bekend geworden dat de volgende VGT op maandag 15 april 2019 zal zijn. 

Aan alle deelnemers wordt op korte termijn een voorlopige uitslag gestuurd. Tot één week na ontvangst van de voorlopige uitslag kan een Opmerkingenformulier worden ingevuld.
Voor aios Corona in de differentiatiefase geldt een slaagverplichting (zie Examenreglement Art. 13).