European Diploma in Radiology

Het examen voor de EDIR is een objectieve kennistoets. Het behalen van het diploma is een objectief bewijs van de radiologische kennis die nodig is om zelfstandig de algemene radiologie te kunnen bedrijven. De examenstof is gebaseerd op het opleidingscurriculum dat werd vastgelegd door de European Society of Radiology. De onderstaande informatie werd samengesteld door Karel Wallecan, aios radiologie Erasmus MC Rotterdam 2015.

Wat beoogt dit Europese diploma?
Het examen voor de EDIR is een objectieve kennistoets bedoeld voor beginnende radiologen of assistenten in het vijfde jaar van hun opleiding. Het behalen van het diploma is een objectief bewijs van de radiologische kennis die nodig is om zelfstandig de algemene radiologie te kunnen bedrijven. De examenstof is gebaseerd op het opleidingscurriculum dat werd vastgelegd door de European Society of Radiology.

Praktisch
Het examen wordt enkele keren per jaar georganiseerd door de European Board of Radiology. De grootste editie vindt plaats tijdens de ECR. Kandidaten leggen in totaal drie onderdelen af, die verdeeld worden over twee congresdagen.
Het eerste deel omvat negentig meerkeuzevragen rondom klinische / radiologische casussen, verspreid over de tien radiologische deelgebieden zoals beschreven in het ESR trainingcurriculum.
Het tweede deel bestaat uit vijfenzeventig kennisvragen, opgesteld vanuit alle radiologische disciplines met inbegrip van anatomie, beeldvormende technieken en stralingsbescherming. Het derde deel is een mondeling examen in het Engels voor een jury van twee erkende radiologen. De deelnemers krijgen aan een PACS-station acht tot tien casussen voorgeschoteld met beperkte klinische informatie. Tijdens het bestuderen van de beelden worden in een uitnodigende sfeer onder meer vragen gesteld over de geziene afwijkingen, differentiaaldiagnose en radiologische technieken.

Hoe voorbereiden?
Zoals eerder aangehaald is de kennis die vereist is voor dit examen gebaseerd op het trainingscurriculum van de ESR [1]. De European School of Radiology organiseert meermaals per jaar orgaangerichte cursussen voor assistenten radiologie die binnen dit curriculum kaderen en de slaagkansen zouden verhogen.
Op de website van de EDIR kunnen een aantal voorbeeldvragen worden opgelost om vertrouwd te raken met de manier van vraagstelling. Een van de leden van de examencommissie onderhoudt bovendien een blog waarop interessante casussen worden getoond die kunnen dienen als voorbereiding.

Kans op slagen?
Om het diploma te behalen moet de kandidaat slagen voor elk van de drie onderdelen. Volgens de organisator is het examen enerzijds niet te makkelijk gemaakt, maar anderzijds ook niet te moeilijk, de juiste voorbereiding vooropgesteld. Zo slaagde 17,4% niet tijdens de editie ECR 2014. Deze balans geeft het diploma ook de nodige geloofwaardigheid.
Nederlandse aiossen of Jonge Klaren hebben reeds meerdere landelijke voortgangstoetsen (VGT) achter de kiezen, wat hen ruime ervaring geeft met toetsvragen over de gehele breedte van het radiologische speelveld. De schriftelijke proeven zijn dan ook enigszins vergelijkbaar met onze voortgangstoets. VGT-ervaring voorkomt dan alvast het verrassingseffect voor de eerste twee schriftelijke examendelen.
Ook qua leerstof zou een radioloog die in Nederland is opgeleid voldoende bagage moeten hebben meegekregen tijdens de onderwijsmomenten, cursus stralingsbescherming en beeldvormende technieken die overeenstemt met de benodigde leerstof voor dit examen.

Waarom deelnemen
Sinds de oprichting van de EDIR hebben reeds meer dan 500 collega’s het diploma behaald. Gezien de snel toenemende migratie van radiologen van en naar andere Europese landen beoogt het examen een meer objectief bewijs te zijn van de algemene radiologische kennis dan de verschillende nationale opleidings- en erkenningscriteria. De vaststelling dat reeds 17% van de Nederlandse Jonge Klaren in 2014 – de helft meer dan in 2012 – naar het buitenland vertrok voor een baan, maakt dat bovenstaand argument almaar belangrijker zal worden.
Deelname geeft een profiel gegarandeerd een meer internationale dimensie als je wenst te solliciteren in het buitenland.
Door het toenemend succes van de EDIR zullen er ongetwijfeld ook meer EDIRgediplomeerden in de markt zijn voor begeerde plekken in het buitenland waartegen Nederlandse radiologen met internationale ambities het moeten opnemen. Waarschijnlijk zal de EDIR een aanzet zijn voor meerdere kandidaten om te solliciteren naar een betere baan in West- Europa. Bovendien wordt het examen in ten minste een enkele opleidingskliniek in het buitenland reeds verplicht gesteld ter vervanging van een algemeen eindexamen radiologie.
Om nog de laatste twijfelaars over de streep te trekken: na inschrijving voor het examen (500 euro voor aiossen, 1000 euro voor radiologen) krijg je ook gratis toegang tot de ECR die gelijktijdig plaatsvindt.
Deelname kan bij iedere editie van de ECR in Wenen, maar ook onder meer tijdens de ‘Journées Françaises de Radiologie’ in Parijs of de ‘Röntgenveckan’ in Malmö, al zijn de inschrijvingen op die nationale röntgenfestivals beperkt en soms enkel in de voertaal van de organiserende vereniging. Alle inschrijvingsvereisten en examendata zijn te vinden op www.myebr.org.