SandWichCursus

Algemene informatie over de Sandwichcursus.

In het voorjaar, de zomer en het najaar worden door de Sandwichcursus-commissie van de NVvR de Sandwichcursussen georganiseerd. Jaarlijks wordt de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie, die het afgelopen kalenderjaar het hoogst heeft gescoord in de evaluaties.

​Hieronder treft u informatie aan over het inschrijven voor de SWC als de inschrijving is geopend. Hier vindt u informatie over de Sandwichcursus Nucleaire Geneeskunde en Acute en Interventieradiologie in februari 2019. Hier vindt u informatie over de Sandwichcursus ervoor.

Zie Cursussen en congressen voor de meerjarenplanning van de Sandwichcursus.

Inschrijving

 • U kunt zich online inschrijven via https://inschrijven.radiologen.nl/
 • Voor leden kan dat door in te loggen met dezelfde inloggegevens (lidnummer en wachtwoord) als voor de NVvR website www.radiologen.nl en de RAD App.
 • NB Sinds 20 april 2017 heeft de NVvR een nieuwe website. Elk lid dient op deze nieuwe website een keer te hebben ingelogd, via de procedure "Nieuw wachtwoord aanmaken", alvorens weer op https://inschrijven.radiologen.nl/ kan worden ingelogd om in te schrijven.
 • Ook niet-leden (artsen) kunnen deelnemen door in deze inschrijvingsmodule SWC een tijdelijk account aan te maken.
 • Bij de inschrijving dient u aan te geven voor welke parallelsessies u wilt inschrijven. Er is een beperkt aantal plaatsen per sessie, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • Uw inschrijving voor de SWC is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of  Credit Card (Mastercard of Visa); er is geen mogelijkheid voor automatische incasso.
 • Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per e-mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma.
 • Tot circa 2 weken voor de SWC (zie het programmaboekje per SWC voor de exacte datum) kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van € 15 administratiekosten) via 'inschrijven.radiologen.nl', restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt later door de NVvR. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
 • Toegang tot de cursus wordt alleen verleend wanneer het cursusgeld voor aanvang van de cursus is voldaan.
 • Indien u een hotelkamer wenst te reserveren, kunt u dit aangeven bij de inschrijving. Uw kamer is definitief als de betaling is ontvangen.
 • De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt u ophalen bij de registratiebalie in De Reehorst.
 • Het congresprogramma, uw persoonlijke programma van de SWC en uw congresregistratie tijdens de SWC gaat via de RAD App op uw mobiele telefoon, tablet of laptop.
 • Hoe vindt u de RAD App? Toets in het app zoekprogramma van uw browser in: 'nvvr' (‘ rad app’ intypen werkt niet goed). Download de RAD App door de RAD App met het NVvR logo aan te klikken en vervolgens door op ‘installeren‘ te drukken.
 • Indien u vragen heeft over de inschrijving stuurt u dan een mail met uw vraag, uw naam en zo nodig uw telefoonnummer naar 'registratievraag@radiologen.nl'.
 • Indien u klachten heeft over (de organisatie of inhoud van) de SWC leest u in de klachtenprocedure meer over hoe en waar u een klacht kunt indienen. 

Tarieven

Zie programmaboekje. Kort samengevat voor NVvR-leden:

 • aios/reductieleden en emeritusleden vroege inschrijving 1 dag: € 135 en 2 dagen: € 195, tot circa een maand vooraf 1 dag: € 160, 2 dagen: € 220, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 185 en 2 dagen: € 270
 • radiologen en dubbelleden NVvR-NVNG vroege inschrijving 1 dag € 220 en 2 dagen: € 350, tot circa een maand vooraf 1 dag: € 270 en 2 dagen: € 405, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 345 en 2 dagen: € 525
 • anios betalen het aios-tarief indien hun aanmelding vergezeld is van een brief van een opleider waarin aan hen een opleidingsplaats is toegezegd

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVvR van 16 november 2017 is besloten om een Radiologie Research Fonds op te richten. Vanuit dit fonds zal 1x per 2 jaar een Sandwichbeurs worden uitgereikt ter financiering van promotie-onderzoek door een arts-assistent in combinatie met de opleiding tot radioloog. Om deze investering in de wetenschap en een potentieel toekomstige SWC-spreker mogelijk te maken, zijn de tarieven verhoogd met € 25 voor radiologen/dubbelleden NVvR-NVNG/medisch specialisten, die beide dagen deelnemen, en € 15 voor de overige inschrijvers.

Informatie voor cursusleiders Sandwichcursus

Klik hier