SandWichCursus

Algemene voorwaarden en informatie Sandwichcursus.

In het voorjaar, de zomer en het najaar worden door de Sandwichcursus-commissie van de NVvR de Sandwichcursussen georganiseerd. Jaarlijks wordt de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie, die het afgelopen kalenderjaar het hoogst heeft gescoord in de evaluaties. Abstracts en presentaties zijn (voor ingelogde gebruikers) te vinden onder Publicaties.

Radiologie Ratatouille 2-4 september 2020

 RD/SWC de luxe - limited edition


Het organiserend comité Radiologendagen en de commissie Sandwichcursus hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een mooi programma voor de gecombineerde cursus in september Radiologie Ratatouille. Deze RD/SWC de luxe - limited edition zal plaatsvinden in één grote, plenaire zaal in de Reehorst, waarbij alle COVID-19 maatregelingen in acht worden genomen.

U kunt een Radiologendagenprogramma verwachten dat is ‘gesandwiched’ tussen de Sandwichcursusdagen. Goede sprekers van binnen en buiten ons specialisme; vakoverstijgende onderwerpen uit de Radiologendagenkoker en kennisvergroting zoals u gewend bent van een SWC. Maar ook de quiz, de uitreiking van de Frederik Philipsprijs en het cabaret krijgen een plaats in dit congres. Gezien de beperkingen zijn er dus alleen plenaire sessies.

Voor het volledige programma, klik hier.

De inschrijving is geopend vanaf woensdag 1 juli a.s. Vanwege de 1,5 meter maatregel is er per dag plaats voor maximaal 200 deelnemers. De Sandwichcursus vindt gespiegeld plaats op woensdag 2 en vrijdag 4 september en de Radiologendag op donderdag 3 september, met aansluitend voor alle deelnemers een aangeklede borrel.

Inschrijven kan via https://inschrijven.radiologen.nl/. Mocht de inschrijving vol zijn, dan kunt u aangeven of u op de reservelijst wilt worden geplaatst.

Radiologendagen en Sandwichcursus bij je thuis!

Er zijn voor u vier webinars georganiseerd, op de dinsdagen van 26 mei tot 16 juni, van 19.30 -21.30 uur

Klik hier als u een of meerdere webinars van 26 mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni terug wilt kijken.

 

 

 

 

 

Sandwichcursussen 2020

De SWC Musculoskeletale- en Mammaradiologie van 16 t/tm 19 juni zal in zijn geheel worden verplaatst naar 2 t/m 5 februari 2021. De SWC in juni komt daarmee te vervallen. De SWC november 2020 Abdominale- en Neuroradiologie zal doorgaan zoals oorspronkelijk ingepland. Vanaf februari 2021 schuiven alle ingeplande SWC-en door. Het gehele overzicht van de toekomstige SWC’en staat vermeld in het overzicht van congresen en cursussen op de website van de NVvR.

​Hieronder treft u informatie aan over het inschrijven voor de SWC.

Voorgaande SWC

- Sandwichcursus Thorax- en Cardiovasculaire Radiologie in februari 2020
Sandwichcursus Neuro- en Hoofd-Halsradiologie in november 2019
Sandwichcursus ervoor in juni 2019.

De abstracts en de presentaties van de SWC kunt u vinden bij publicaties (hiervoor dient u wel te zijn ingelogd op de website). Niet alle presentaties die worden gegeven tijdens de SWC zullen op de website staan omdat niet alle sprekers hier toestemming voor verlenen.  

Zie Cursussen en congressen voor de meerjarenplanning van de Sandwichcursus.

Inschrijving

 • U kunt zich online inschrijven via https://inschrijven.radiologen.nl/
 • Voor leden kan dat door in te loggen met dezelfde inloggegevens (lidnummer en wachtwoord) als voor de NVvR website www.radiologen.nl en de RAD App.
 • NB Sinds 20 april 2017 heeft de NVvR een nieuwe website. Elk lid dient op deze nieuwe website een keer te hebben ingelogd, via de procedure "Nieuw wachtwoord aanmaken", alvorens weer op https://inschrijven.radiologen.nl/ kan worden ingelogd om in te schrijven.
 • Ook niet-leden (artsen) kunnen deelnemen door in deze inschrijvingsmodule SWC een tijdelijk account aan te maken.
 • Bij de inschrijving dient u aan te geven voor welke parallelsessies u wilt inschrijven. Er is een beperkt aantal plaatsen per sessie, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • De studiebelasting is 5 tot 6 uren per SWC, per dag. Voor accreditatiepunten zie de congresagenda in GAIA.
 • Uw inschrijving voor de SWC is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of  Credit Card (Mastercard of Visa); er is geen mogelijkheid voor automatische incasso.
 • Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per e-mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma.
 • Tot circa 2 weken voor de SWC (zie het programmaboekje per SWC voor de exacte datum) kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van € 15 administratiekosten) via 'inschrijven.radiologen.nl', restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt later door de NVvR. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
 • Toegang tot de cursus wordt alleen verleend wanneer het cursusgeld voor aanvang van de cursus is voldaan.
 • Indien u een hotelkamer wenst te reserveren, kunt u dit aangeven bij de inschrijving. Uw kamer is definitief als de betaling is ontvangen.
 • De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt u ophalen bij de registratiebalie in De Reehorst.
 • Het congresprogramma, uw persoonlijke programma van de SWC en uw congresregistratie tijdens de SWC gaat via de RAD App op uw mobiele telefoon, tablet of laptop.
 • Hoe vindt u de RAD App? Toets in het app zoekprogramma van uw browser in: 'nvvr' (‘ rad app’ intypen werkt niet goed). Download de RAD App door de RAD App met het NVvR logo aan te klikken en vervolgens door op ‘installeren‘ te drukken.
 • Indien u vragen heeft over de inschrijving stuurt u dan een mail met uw vraag, uw naam en zo nodig uw telefoonnummer naar 'registratievraag@radiologen.nl'.
 • Met alle informatie, die wordt verstrekt door deelnemers aan de SWC, wordt vertrouwelijk omgegaan door de NVvR, congresorganisatie, cursusleiders en sprekers. Zie ook het privacystatement van de NVvR.
 • Op alle gebruikte leermiddelen berust copyright.
 • Indien u klachten heeft over (de organisatie of inhoud van) de SWC leest u in de klachtenprocedure meer over hoe en waar u een klacht kunt indienen. 

Tarieven

Zie programmaboekje van de desbetreffende cursus voor de exacte data van inschrijving en de daarbij behorende tarieven.
Kort samengevat voor NVvR-leden:

 • aios/reductieleden en emeritusleden vroege inschrijving 1 dag: € 125 en 2 dagen: € 190, tot circa 1,5 maand vooraf 1 dag: € 150, 2 dagen: € 215, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 180 en 2 dagen: € 270
 • radiologen en dubbelleden NVvR-NVNG vroege inschrijving 1 dag € 215 en 2 dagen: € 340, tot circa 1,5 maand vooraf 1 dag: € 270 en 2 dagen: € 400, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 345 en 2 dagen: € 525
 • anios betalen het aios-tarief indien hun aanmelding vergezeld is van een brief van een opleider waarin aan hen een opleidingsplaats is toegezegd

Informatie voor cursusleiders Sandwichcursus

Klik hier