SandWichCursus

Algemene voorwaarden en informatie Sandwichcursus.

In het voorjaar, de zomer en het najaar worden door de Sandwichcursus-commissie van de NVvR de Sandwichcursussen georganiseerd. Jaarlijks wordt de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie, die het afgelopen kalenderjaar het hoogst heeft gescoord in de evaluaties.

Abstracts en presentaties zijn (voor ingelogde gebruikers) te vinden onder Publicaties.

Inschrijven SWC Musculoskeletale- en Kinderradiologie

SWC zomer 2022: Musculoskeletale radiologie en Kinderradiologie

Van 21 tot en met 24 juni 2022 vindt de SandWichCursus fysiek plaats in de Reehorst te Ede. De SWC Musculoskeletale radiologie is op dinsdag 21 en vrijdag 24 juni 2022 en de SWC Kinderradiologie is op woensdag 22 en donderdag 23 juni 2022.

Programma
De programma’s zijn per dag anders, omdat de workshop-sprekers een ronde niet presenteren (waar mogelijk) en ze zelf een workshop van een collega kunnen bezoeken.
Hieronder treft u per dag het programma aan:
- dinsdag 21 juni SWC MSK 
- woensdag 22 juni SWC KND
- donderdag 23 juni SWC KND
​- vrijdag 24 juni SWC MSK

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen voor de SWC Muskuloskeletale radiologie
Klik hier voor de leerdoelen voor de SWC Kinderradiologie

Inschrijven
Klik hier om in te schrijven.

Voorgaande SWC'en

De abstracts en de presentaties van de SWC kunt u vinden bij publicaties (hiervoor dient u wel te zijn ingelogd op de website). Niet alle presentaties die worden gegeven tijdens de SWC zullen op de website staan omdat niet alle sprekers hier toestemming voor verlenen.  
Er wordt geen mogelijkheid geboden om live streams van de online SWC terug te kijken.

Zie Cursussen en congressen voor de meerjarenplanning van de Sandwichcursus.
Klik hier voor meer informatie over de voorgaande SWC'en.

Inschrijving

 • U kunt zich online inschrijven via https://inschrijven.radiologen.nl/
 • Voor leden kan dat door in te loggen met dezelfde inloggegevens (lidnummer en wachtwoord) als voor de NVvR website www.radiologen.nl en de RAD App.
 • Elk lid dient op de website een keer te hebben ingelogd, via de procedure "Nieuw wachtwoord aanmaken", alvorens weer op https://inschrijven.radiologen.nl/ kan worden ingelogd om in te schrijven.
 • Ook niet-leden (artsen) kunnen deelnemen door in deze inschrijvingsmodule SWC een tijdelijk account aan te maken.
 • Bij de inschrijving dient u aan te geven voor welke parallelsessies u wilt inschrijven. Er is een beperkt aantal plaatsen per sessie, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • De studiebelasting is 5 tot 6 uren per SWC, per dag. Voor accreditatiepunten zie de congresagenda in GAIA.
 • Uw inschrijving voor de SWC is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of  Credit Card (Mastercard of Visa); er is geen mogelijkheid voor automatische incasso.
 • Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per e-mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma.
 • Tot circa 2 weken voor de SWC (zie het programmaboekje per SWC voor de exacte datum) kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van € 15 administratiekosten) via 'inschrijven.radiologen.nl', restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt later door de NVvR. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
 • Toegang tot de cursus wordt alleen verleend wanneer het cursusgeld voor aanvang van de cursus is voldaan.
 • Indien u een hotelkamer wenst te reserveren, kunt u dit aangeven bij de inschrijving. Uw kamer is definitief als de betaling is ontvangen.
 • De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt u ophalen bij de registratiebalie in De Reehorst.
 • Het congresprogramma, uw persoonlijke programma van de SWC en uw congresregistratie tijdens de SWC gaat via de RAD App op uw mobiele telefoon, tablet of laptop.
 • Hoe vindt u de RAD App? Toets in het app zoekprogramma van uw browser in: 'nvvr' (‘ rad app’ intypen werkt niet goed). Download de RAD App door de RAD App met het NVvR logo aan te klikken en vervolgens door op ‘installeren‘ te drukken.
 • Indien u vragen heeft over de inschrijving stuurt u dan een mail met uw vraag, uw naam en zo nodig uw telefoonnummer naar 'registratievraag@radiologen.nl'.
 • Met alle informatie, die wordt verstrekt door deelnemers aan de SWC, wordt vertrouwelijk omgegaan door de NVvR, congresorganisatie, cursusleiders en sprekers. Zie ook het privacystatement van de NVvR.
 • Op alle gebruikte leermiddelen berust copyright.
 • Indien u klachten heeft over (de organisatie of inhoud van) de SWC leest u in de klachtenprocedure meer over hoe en waar u een klacht kunt indienen. 

Tarieven

Zie programmaboekje van de desbetreffende cursus voor de exacte data van inschrijving en de daarbij behorende tarieven.
Kort samengevat voor NVvR-leden:

 • aios/reductieleden en emeritusleden vroege inschrijving 1 dag: € 125 en 2 dagen: € 190, tot circa 1,5 maand vooraf 1 dag: € 150, 2 dagen: € 215, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 180 en 2 dagen: € 270
 • radiologen en dubbelleden NVvR-NVNG vroege inschrijving 1 dag € 215 en 2 dagen: € 340, tot circa 1,5 maand vooraf 1 dag: € 270 en 2 dagen: € 400, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 345 en 2 dagen: € 525
 • anios betalen het aios-tarief indien hun aanmelding vergezeld is van een brief van een opleider waarin aan hen een opleidingsplaats is toegezegd

Informatie voor cursusleiders en sprekers Sandwichcursus

Klik hier