SandWichCursus

Algemene voorwaarden en informatie Sandwichcursus.

In het voorjaar, de zomer en het najaar worden door de Sandwichcursus-commissie van de NVvR de Sandwichcursussen georganiseerd. Jaarlijks wordt de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie, die het afgelopen kalenderjaar het hoogst heeft gescoord in de evaluaties. Abstracts en presentaties zijn (voor ingelogde gebruikers) te vinden onder Publicaties.

Radiologendagen en Sandwichcursus bij je thuis!

 

Omdat zowel de aankomende Radiologendagen als Sandwichcursus juni niet door kunnen gaan hebben de commissie Sandwichcursus en het organiserend comité Radiologendagen besloten de handen ineen te slaan en samen een alternatief programma aan te bieden.

We zijn samen met congresorganisatie BENG! hard aan het werk om van 1 of 2 - 4 september een combinatie van de SWC en Radiologendagen door te kunnen laten gaan. Meer informatie hierover volgt later.

In de tussentijd hebben wij voor u vier webinars georganiseerd, op de dinsdagen van 26 mei tot 16 juni, van 19.30 -21.30 uur. Inschrijven voor deze webinars is mogelijk tot 12.00 uur op de dag van de webinar.

 

Voor de webinars van 26 mei en 2 juni zijn we dicht bij het thema van de Radiologendagen 2020 gebleven: Radiology in the blue zone.
De blue zones zijn die gebieden in de wereld waar mensen gezond heel oud worden. Het draait in the blue zones om een gezonde actieve leefstijl, zonder stress, en met gezond eten. De mensen bewegen er veel, maar sporten bijvoorbeeld niet, echter een goed glas wijn mag dan weer wel. Mensen worden er gemiddeld 7 jaar ouder, en misschien nog wel belangrijker, hart- en vaatziekten komen er nauwelijks voor. Bij ons toch een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Op 26 mei zal de webinar vooral gaan over de huidige tijd waar we in leven, met ‘stressor’ corona. Inkomend voorzitter van de vereniging prof. dr. Mathias Prokop zal het spits afbijten, waarna prof. dr. Witte Hoogendijk ons zal vertellen hoe om te gaan met stress. Zijn suggestie: leef als een beest! Ook op 2 juni blijven we dicht bij het thema van de blue zones, waar prof. dr. Hanno Pijl ons gaat vertellen over leefstijl geneeskunde, en dr. Rodrigo Salgado ons zal bij praten over cardiovasculaire risicostratificatie in 2020 naar aanleiding van de nieuwe richtlijn voor coronair lijden, met een prominente rol voor CT, en dus ons als radiologen.  

De webinars van 9 en 16 juni komen uit de koker van de Sandwichcursus. Op 9 juni zal dr. Wim van Zwam ons up to date brengen over de neuro-interventionele en medicamenteuze mogelijkheden bij stroke en de toepassing van geavanceerde imaging technieken voor de selectie van stroke patiënten. Dr. Frank Pameijer neemt ons aansluitend mee op “safari” in het hoofd/hals gebied. Ook de niet-neuro radioloog vindt op de trauma CT of PET-scan regelmatig een nevenbevinding in het hoofd/hals gebied waar hij iets (of niets?) mee moet. In deze webinar komen normaalvarianten en hun pathologische counterparts aan bod. Op 16 juni gaat drs. Frank Smithuis ons bijscholen over carpale letsels, die helaas vaak worden gemist met vervelende gevolgen op de lange termijn. De tweede presentatie die avond is een bewerking van een eerder zeer goed gewaardeerde Sandwichcursus parallelsessie over small bowel obstruction door drs. Robin Smithuis.

Klik hier voor het programma.

We hopen hiermee vier interessante avonden aan te bieden voor zowel radiologen als aios. Per webinar is accreditatie aangevraagd.
Dankzij de FMS en de hoofdsponsor van de NVvR, GE Healthcare, is deelname aan deze webinars gratis.

Schrijft u dus allen in! Inschrijven voor deze webinars is mogelijk tot 12.00 uur op de dag van de webinar.

DIRECT INSCHRIJVEN

Sandwichcursussen 2020

De SWC Musculoskeletale- en Mammaradiologie van 16 t/tm 19 juni zal in zijn geheel worden verplaatst naar 2 t/m 5 februari 2021. De SWC in juni komt daarmee te vervallen. De SWC november 2020 Abdominale- en Neuroradiologie zal doorgaan zoals oorspronkelijk ingepland. Vanaf februari 2021 schuiven alle ingeplande SWC-en door. Het gehele overzicht van de toekomstige SWC’en staat vermeld in het overzicht van congresen en cursussen op de website van de NVvR.

​Hieronder treft u informatie aan over het inschrijven voor de SWC.

Voorgaande SWC

- Sandwichcursus Thorax- en Cardiovasculaire Radiologie in februari 2020
Sandwichcursus Neuro- en Hoofd-Halsradiologie in november 2019
Sandwichcursus ervoor in juni 2019.

De abstracts en de presentaties van de SWC kunt u vinden bij publicaties (hiervoor dient u wel te zijn ingelogd op de website). Niet alle presentaties die worden gegeven tijdens de SWC zullen op de website staan omdat niet alle sprekers hier toestemming voor verlenen.  

Zie Cursussen en congressen voor de meerjarenplanning van de Sandwichcursus.

Inschrijving

 • U kunt zich online inschrijven via https://inschrijven.radiologen.nl/
 • Voor leden kan dat door in te loggen met dezelfde inloggegevens (lidnummer en wachtwoord) als voor de NVvR website www.radiologen.nl en de RAD App.
 • NB Sinds 20 april 2017 heeft de NVvR een nieuwe website. Elk lid dient op deze nieuwe website een keer te hebben ingelogd, via de procedure "Nieuw wachtwoord aanmaken", alvorens weer op https://inschrijven.radiologen.nl/ kan worden ingelogd om in te schrijven.
 • Ook niet-leden (artsen) kunnen deelnemen door in deze inschrijvingsmodule SWC een tijdelijk account aan te maken.
 • Bij de inschrijving dient u aan te geven voor welke parallelsessies u wilt inschrijven. Er is een beperkt aantal plaatsen per sessie, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • De studiebelasting is 5 tot 6 uren per SWC, per dag. Voor accreditatiepunten zie de congresagenda in GAIA.
 • Uw inschrijving voor de SWC is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of  Credit Card (Mastercard of Visa); er is geen mogelijkheid voor automatische incasso.
 • Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per e-mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma.
 • Tot circa 2 weken voor de SWC (zie het programmaboekje per SWC voor de exacte datum) kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van € 15 administratiekosten) via 'inschrijven.radiologen.nl', restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt later door de NVvR. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
 • Toegang tot de cursus wordt alleen verleend wanneer het cursusgeld voor aanvang van de cursus is voldaan.
 • Indien u een hotelkamer wenst te reserveren, kunt u dit aangeven bij de inschrijving. Uw kamer is definitief als de betaling is ontvangen.
 • De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt u ophalen bij de registratiebalie in De Reehorst.
 • Het congresprogramma, uw persoonlijke programma van de SWC en uw congresregistratie tijdens de SWC gaat via de RAD App op uw mobiele telefoon, tablet of laptop.
 • Hoe vindt u de RAD App? Toets in het app zoekprogramma van uw browser in: 'nvvr' (‘ rad app’ intypen werkt niet goed). Download de RAD App door de RAD App met het NVvR logo aan te klikken en vervolgens door op ‘installeren‘ te drukken.
 • Indien u vragen heeft over de inschrijving stuurt u dan een mail met uw vraag, uw naam en zo nodig uw telefoonnummer naar 'registratievraag@radiologen.nl'.
 • Met alle informatie, die wordt verstrekt door deelnemers aan de SWC, wordt vertrouwelijk omgegaan door de NVvR, congresorganisatie, cursusleiders en sprekers. Zie ook het privacystatement van de NVvR.
 • Op alle gebruikte leermiddelen berust copyright.
 • Indien u klachten heeft over (de organisatie of inhoud van) de SWC leest u in de klachtenprocedure meer over hoe en waar u een klacht kunt indienen. 

Tarieven

Zie programmaboekje van de desbetreffende cursus voor de exacte data van inschrijving en de daarbij behorende tarieven.
Kort samengevat voor NVvR-leden:

 • aios/reductieleden en emeritusleden vroege inschrijving 1 dag: € 125 en 2 dagen: € 190, tot circa 1,5 maand vooraf 1 dag: € 150, 2 dagen: € 215, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 180 en 2 dagen: € 270
 • radiologen en dubbelleden NVvR-NVNG vroege inschrijving 1 dag € 215 en 2 dagen: € 340, tot circa 1,5 maand vooraf 1 dag: € 270 en 2 dagen: € 400, kort van tevoren tot op de dag zelf 1 dag: € 345 en 2 dagen: € 525
 • anios betalen het aios-tarief indien hun aanmelding vergezeld is van een brief van een opleider waarin aan hen een opleidingsplaats is toegezegd

Informatie voor cursusleiders Sandwichcursus

Klik hier