Accreditatie

Informatie over het aanvragen van accreditatiepunten, de accreditatiepuntenlijsten (t/m juni 2018), de congresagenda met geaccrediteerde nascholingen (vanaf 1 juli 2018) en andere informatie rondom accreditatie van bij- en nascholing van radiologen.

Voor nascholingen tot 1 juli 2018 graag nog het accreditatie-aanvraagformulier op deze website gebuiken. 

Per 1 juli 2018 gaat de NVvR gebruik maken van GAIA voor het aanvragen en beoordelen van accreditatie-verzoeken. Aanbieders van bij- en nascholing hebben een brief met handleiding ontvangen voor het indienen van een accreditatie-aanvraag via GAIA. Voor een GAIA-aanbiedersaccount, zie de KNMG-website: 'Aanbieders nascholing'.

Vanaf 1 juli 2018 zullen alle radiologen gebruik kunnen maken van GAIA voor het bijhouden van bij- en nascholingen. Zie hier 'Aan de slag met GAIA als radioloog', een korte introductie. Meer, algemene informatie vindt u op de KNMG-website: 'Artsen'.

Beoordelaar c.q. lid van de commissie Accreditatie en op zoek naar een korte GAIA-instructie? Klik hier.

Voorwaarden voor een CME/CDP activiteit om voor radiologische accreditatie in aanmerking te komen:
1. Het onderwerp heeft betrekking op de radiologie in brede zin
2. De organisatie houdt een presentielijst bij van alle deelnemers
3. De deelnemers krijgen een persoonlijk certificaat na afloop van de CME/CDP activiteit
4. Het verzoek tot accreditatie voldoet aan de eisen en is in behandeling genomen door de commissie Accreditatie van de NVvR
5. Een officieel, definitief en gespecificeerd programma van de scholingsactiviteit wordt meegestuurd. 
6. Het accreditatieverzoek wordt vóórafgaand aan de activiteit ingediend

Naar het accreditatie-aanvraagformulier (vanaf 1 juli 2018 alleen voor buitenlandse bij- en nascholingen die nog niet of niet op voorhand zijn geaccrediteerd) of de puntenlijsten (met door de NVvR beoordeelde accreditatieverzoeken, gesorteerd per jaar)

Tarieven voor accreditatieverzoeken (nascholingen vanaf 1 juli 2018):
- Categorie 1: Nascholingen waarvoor geen deelnemersbijdrage wordt gevraagd en zonder sponsoring (bijv. refereeravonden) en alle NVvR-activiteiten (SWC, Radiologendagen, sectiebijeenkomsten, sprekers-/docententrainingen) = €0 / gratis
- Categorie 2: Nascholingen die gesponsord zijn (dan wel door een sponsor zelf worden georganiseerd) en/of waarvoor een bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers = €150 per accreditatie-aanvraag exclusief BTW (€181,50 inclusief BTW)

Het Accreditatiereglement bevat algemene regels voor het aanvragen van accreditatie, de commissie accreditatie en haar werkwijze. Ook worden er eisen gesteld, bijvoorbeeld mbt sponsoring/financiering, door Inspectie Gezondheidszorg en JeugdEACCMEGedragscode Medische Hulpmiddelen GMH en Gedragscode Geneesmiddelen Reclame CGR. Met het indienen van een accreditatie-aanvraag verklaart u dat wordt voldaan aan deze eisen.
Het reglement zal met de start van GAIA worden geactualiseerd.

Let ook op de regulering vanuit het Landelijk Accreditatie-overleg, waar de commissie Accreditatie zich aan heeft geconformeerd. Via deze link kan de congresagenda van het landelijke ABMS (AccreditatieBureau Medisch Specialisten) worden ingezien.