Accreditatie

Informatie over het aanvragen van accreditatiepunten, de accreditatiepuntenlijsten (t/m juni 2018), de congresagenda met geaccrediteerde nascholingen (vanaf 1 juli 2018) en andere informatie rondom accreditatie van bij- en nascholing van radiologen.

Per 1 juli 2018 gaat de NVvR gebruik maken van GAIA voor het aanvragen en beoordelen van accreditatie-verzoeken.

Nederlandse aanbieder? Ga hier naar het indienen van een accreditatie-aanvraag via GAIA vanaf 1 juli 2018. Meer informatie in een brief en handleiding. Voor een GAIA-aanbiedersaccount, zie de KNMG-website: 'Aanbieders nascholing'.

Radioloog? Vanaf 1 juli 2018 kunt u gebruik maken van GAIA voor het bijhouden van bij- en nascholingen. Zie hier 'Aan de slag met GAIA als radioloog', een korte introductie. Meer, algemene informatie vindt u op de KNMG-website: 'Artsen'.

Accreditatie aanvragen voor buitenlandse nascholing (vanaf 1 juli 2018) die nog niet in GAIA staat? Klik hier.

Beoordelaar c.q. lid van de commissie Accreditatie en op zoek naar een korte GAIA-instructie? Klik hier.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een CME/CDP activiteit om voor radiologische accreditatie in aanmerking te komen:
1. Het onderwerp heeft betrekking op de radiologie in brede zin
2. De organisatie houdt een presentielijst bij van alle deelnemers
3. De deelnemers krijgen een persoonlijk certificaat na afloop van de CME/CDP activiteit
4. Het verzoek tot accreditatie voldoet aan de eisen en is in behandeling genomen door de commissie Accreditatie van de NVvR
5. Een officieel, definitief en gespecificeerd programma van de scholingsactiviteit wordt meegestuurd. 
6. Het accreditatieverzoek wordt vóórafgaand aan de activiteit ingediend

Tarieven

Tarieven voor accreditatieverzoeken (nascholingen vanaf 1 juli 2018):
- Categorie 1: Nascholingen waarvoor geen deelnemersbijdrage wordt gevraagd en zonder sponsoring (bijv. refereeravonden) en alle NVvR-activiteiten (SWC, Radiologendagen, sectiebijeenkomsten, sprekers-/docententrainingen) = €0 / gratis
- Categorie 2: Nascholingen die gesponsord zijn (dan wel door een sponsor zelf worden georganiseerd) en/of waarvoor een bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers = €150 per accreditatie-aanvraag exclusief BTW (€181,50 inclusief BTW)

Aanvragen

Op KNMG-website: Naar GAIA

Op NVvR-website: Naar het accreditatie-aanvraagformulier buitenlandse activiteiten voor bij- en nascholingen die nog niet of niet op voorhand zijn geaccrediteerd.
Zie congresagenda (vanaf 1 juli 2018) of de puntenlijsten (tot 1 juli 2018) met door de NVvR beoordeelde accreditatieverzoeken.

Het Accreditatiereglement bevat algemene regels voor het aanvragen van accreditatie, de commissie accreditatie en haar werkwijze. Ook worden er eisen gesteld, bijvoorbeeld mbt sponsoring/financiering, door Inspectie Gezondheidszorg en JeugdEACCMEGedragscode Medische Hulpmiddelen GMH en Gedragscode Geneesmiddelen Reclame CGR. Met het indienen van een accreditatie-aanvraag verklaart u dat wordt voldaan aan deze eisen.
Het Accreditatiereglement zal met de in gebruik name van GAIA per 1 juli 2018 worden geactualiseerd op basis van de vastgestelde aanpassingen tijdens de Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2018.

Let ook op de regulering vanuit het Landelijk Accreditatie-overleg, waar de commissie Accreditatie zich aan heeft geconformeerd. Via deze link kan de congresagenda van het landelijke ABMS (AccreditatieBureau Medisch Specialisten) worden ingezien.

Dossier radioloog

Op NVvR-website: Aan de slag met GAIA als radioloog

Op KNMG-website: Naar GAIA