Accreditatie

Informatie over het aanvragen van accreditatiepunten, de accreditatiepuntenlijsten en andere informatie rondom accreditatie van bij- en nascholing van radiologen.

Voorwaarden voor een CME/CDP activiteit om voor radiologische accreditatie in aanmerking te komen:

1. Het onderwerp heeft betrekking op de radiologie in brede zin
2. De organisatie houdt een presentielijst bij van alle deelnemers
3. De deelnemers krijgen een persoonlijk certificaat na afloop van de CME/CDP activiteit
4. Het verzoek tot accreditatie voldoet aan de eisen en is in behandeling genomen door de commissie Accreditatie van de NVvR
5. Een officieel, definitief en gespecificeerd programma van de scholingsactiviteit wordt meegestuurd. 
6. Het accreditatieverzoek wordt vóórafgaand aan de activiteit ingediend

Naar het accreditatie-aanvraagformulier of de puntenlijsten (met door de NVvR beoordeelde accreditatieverzoeken, gesorteerd per jaar)

Het Accreditatiereglement bevat algemene regels voor het aanvragen van accreditatie, de commissie accreditatie en haar werkwijze. 

Praktische Tips en Stroomschema accreditatieproces: 

Let ook op de regulering vanuit het Landelijk Accreditatie-overleg, waar de commissie Accreditatie zich aan heeft geconformeerd. Via deze link kan de congresagenda van het landelijke ABMS (AccreditatieBureau Medisch Specialisten) worden ingezien, zonder in GAIA (Gemeenschappelijke Applicatie Internet Accreditatie) in te loggen. Ook de zoekfunctie werkt.