RCO en BVT

De organisatie van het Regionaal Cursorisch Onderwijs en het onderwijs Beeldvormende Technieken wordt begeleid door het Onderwijssecretariaat van het UMCU, onder leiding van prof. dr. J.P.J. van Schaik. 

Cursus Beeldvormende Technieken (BVT)
Deze cursus wordt binnen de OOR gegeven in het eerste tot en met het derde jaar. Tijdens deze cursus komt de technische achtergrond van echo, CT, MRI en conventioneel onderzoek aan bod. De cursus wordt afgesloten met een tentamen. 

KPB,  OSATS en CAT
Naast de landelijke toetsing is een aios verplicht per jaar een minimaal aantal KPB’s (Korte Praktijk Beoordeling), OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills), 2 CAT’s (Critically Appraised Topic) en andere feedbackmomenten te verzamelen.
 

Toetsstof RCO-BVT
De toetsstof bestaat uit Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 6th Edition Churchill Livingstone, 2014.