Opleiding radiologie

Hier vindt u informatie over opleidingsafdelingen en de opleiding Radiologie in Nederland. 

Opleiding Radiologie
Sinds 1 juli 2015 worden aios radiologie opgeleid via het opleidingsplan CORONA, dat voorziet in een opleiding radiologie inclusief nucleaire geneeskunde. De officiële regelgeving omtrent de opleiding tot medisch specialist-radioloog omvat meer documenten dan alleen het opleidingsplan, en is in te zien op de site van het CGS en de site van de RGS.
Voor de tweede helft van de opleiding dient elke aios een keuze te maken uit de beschikbare differentiaties.

Organisatiestructuur
In Nederland zijn 28 opleidingsafdelingen Radiologie. De opleiders en plaatsvervangend opleiders in die instellingen werken samen in 7 Onderwijs- en Opleidingsregio's (OOR's). Ontdek in een film van de KNMG over beroepskeuzes wat de mogelijkheden zijn!

Aangeboden RGS erkende differentiatieopleidingen per opleidingsinstelling en door de RGS erkende verdiepingsstages
In het overzicht van aangeboden differentiatieopleidingen per opleidingsinstelling vindt u de door de RGS erkende differentiatieopleidingen volgens het Specifiek Besluit Radiologie (zie artikel C4 en C8 t/m C16).
Het overzicht verdiepingsstages betreft door de RGS erkende verdiepingsstages volgens het Specifiek Besluit Radiologie artikel C17 en C18.
Het betreft gegevens zoals die door de "hoofdopleider" zijn verstrekt aan het bureau van de NVvR. Het bureau kan daarom niet worden aangesproken op evt. onjuistheden of verschillen met de RGS-registratie. Indien u opleidingsstages onder de aandacht wilt brengen, die niet door de RGS erkend zijn, dan verwijzen wij u naar de Opleidingsetalage van de FMS, waar u zonder tussenkomst van het Concilium uw (verdiepings-)stages kunt etaleren, zodat die onder de aandacht van aios kunnen worden gebracht.

Overzichten differentianten en differentiaties
In de overzichten differentianten en differentiaties kunt u per differentiatie zien hoeveel differentianten de desbetreffende differentiatie gekozen hebben.

Opleidingsvisitatie
Alle opleidingsafdelingen radiologie ondergaan regelmatig een opleidingsvisitatie, waarin de kwaliteit van de opleiding (inclusief de differentiatie-opleidingen) wordt beoordeeld door de Plenaire VisitatieCommissie (PVC).