Opleiding radiologie

Hier vindt u informatie over opleidingsafdelingen en de opleiding Radiologie in Nederland. 

Organisatiestructuur
In Nederland zijn 28 opleidingsafdelingen Radiologie. De opleiders en plaatsvervangend opleiders in die instellingen werken samen in 8 Onderwijs- en Opleidingsregio's (OOR's). Ontdek in een film van de KNMG over beroepskeuzes wat de mogelijkheden zijn!

Aangeboden differentiatieopleidingen per opleidingsinstelling
In het overzicht van aangeboden differentiatieopleidingen per opleidingsinstelling vindt u de gegevens zoals die in november 2018 door de "hoofdopleiders" verstrekt zijn aan het bureau van de NVvR. Het bureau kan daarom niet aangesproken worden op eventuele onjuistheden of verschillen met de RGS-registratie.
In de overzichten differentianten en differentiaties kunt u per differentiatie zien hoeveel differentianten de desbetreffende differentiatie gekozen hebben.

Opleidingsplan
Sinds 1 juli 2015 worden aios radiologie opgeleid via het opleidingsplan CORONA, dat voorziet in een opleiding radiologie inclusief nucleaire geneeskunde. De officiële regelgeving omtrent de opleiding tot medisch specialist-radioloog omvat meer documenten dan alleen het opleidingsplan, en is in te zien op de site van RGS.
Voor de tweede helft van de opleiding dient elke aios een keuze te maken uit de beschikbare differentiaties.

Opleidingsvisitatie
Alle opleidingsafdelingen radiologie ondergaan regelmatig een opleidingsvisitatie, waarin de kwaliteit van de opleiding (inclusief de differentiatie-opleidingen) wordt beoordeeld door de Plenaire VisitatieCommissie (PVC).