Regulering vanuit Landelijk Accreditatie Overleg

1. In het landelijke Accreditatie Overleg (AO) d.d. 17 juni 2013 is besloten dat sprekers tijdens geaccrediteerde bijeenkomsten een disclosure slide in hun presentatie moeten opnemen, als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.  De inhoud van de bijgevoegde disclosure slide is geaccordeerd door de CGR en IGZ.
Aanbieders van nascholing zijn verantwoordelijk en dienen sprekers erop te wijzen dat zij de disclosure sheet moeten gebruiken. Formeel gaat de IGZ vanaf 1 januari 2014 toezien op het gebruik van de disclosure slide door sprekers tijdens Nederlandse nascholingsbijeenkomsten. 

2. De regels voor gunstbetoon aan specialisten zijn door het Accreditatie Overleg in samenwerking met IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) uitgebreid per 1 juni 2015. Nieuw is dat bij accreditatie-aanvragen via GAIA de antwoorden op de volgende vragen worden meegenomen:
-is de nascholing (mede) gefinancierd door het bedrijfsleven?
-is de nascholing (mede) gefinancierd door het bedrijfsleven voor meer dan € 2.500,-?
-wordt de nascholing voor meer dan 25% van de begroting (mede) gefinancierd door het bedrijfsleven?
-indien de nascholing in het buitenland plaatsvindt, wordt deze dan preventief getoetst door de Codecommissie van CGR?

Omdat de NVvR niet is aangesloten bij GAIA verwacht de commissie Accreditatie van de NVvR dat een aanvrager van accreditatie erop toeziet dat de BNS-activiteit waarvoor het accreditatieverzoek is ingediend, voldoet aan de sponsoringregels van CGR.