Koninklijke onderscheiding voor radioloog Jonas Castelijns

Jonas Castelijns, hoogleraar radiologie, is op 21 juni bij zijn afscheid van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Jonas Castelijns was 34 jaar verbonden aan (locatie) VUmc en een groot gedeelte van deze tijd ook bestuurslid van de sectie Hoofd-Halsradiologie van de NVvR. Hij was bepalend voor baanbrekend onderzoek op het gebied van de Hoofd-Halsradiologie. Vanaf midden jaren 80 vorige eeuw optimaliseerde hij de MRI-beeldvorming bij patiënten met een hoofdhals-carcinoom en ontwikkelde hij samen met een team echogeleide halspuncties. Vanaf 2010 paste hij functionele MRI-technieken toe, zoals diffusie- en perfusie-MRI, die informatie geven over hoe weefsel functioneert. Sinds ongeveer 2015 richt zijn research zich op de verwerking van de data die deze technieken opleveren: radiomics en radiogenomics. Later kwam daar de kunstmatige intelligentie bij in de vorm van machine learning. In 2017 ontving Castelijns de ‘Gold Medal life-time achievement award’ van de Europese Vereniging voor Hoofd-Halsradiologie vanwege zijn baanbrekende onderzoek en zijn vele publicaties. 

Castelijns kreeg na zijn afscheidsrede de hoge koninklijke onderscheiding opgespeld door mevrouw Barbara de Reijke, loco-burgemeester van Oude-Amstel. De NVvR feliciteert Jonas Castelijns van harte met deze meer dan verdiende en eervolle onderscheiding!

Foto: Cas Kerkwijk