Richtlijnen

Eén van de belangrijkste pijlers van kwaliteitsbeleid zijn medisch specialistische richtlijnen. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVvR is betrokken bij meer dan 80 multidisciplinaire richtlijnen.

In de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten vindt u de medische richtlijnen voor de tweede lijn. De richtlijnen zijn modulair opgebouwd zodat u relevante informatie over beeldvormende diagnostiek in een paar klikken kunt vinden. Indien u vaak gebruik maakt van specifieke richtlijnen, dan kunt u een eigen profiel aanmaken. Richtlijnen die door de NVvR zijn geautoriseerd, vindt u tevens op de NVvR sectiepagina van het betreffende aandachtsgebied.

Richtlijnenbeleid NVvR

Bent u namens de NVvR gemandateerd voor deelname aan een richtlijnencommissie? In de NVvR beleidsnotitie richtlijnenbeleid staan de procedures en verantwoordelijkheden beschreven bij het ontwikkelen van richtlijnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVvR bureau.

Richtlijnen in commentaarfase

Hier vindt u de conceptrichtlijnen die op dit moment voorliggen voor commentaar. Een nieuwe conceptrichtlijn wordt voor commentaar voorgelegd aan alle wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling. Deze procedure geeft de leden de mogelijkheid om de inhoud bij te stellen, bijvoorbeeld op basis van draagvlak en praktische uitvoerbaarheid. Het bureau verzamelt het commentaar en dient deze in bij de werkgroep.

Richtlijnen in autorisatiefase

Na afronding van de commentaarfase wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze dient ter bekrachtiging van de richtlijn en er kunnen geen nieuwe inhoudelijke discussiepunten worden aangekaart.
Na autorisatie wordt de definitieve richtlijn toegevoegd aan het richtlijnenoverzicht op de sectiepagina.