Kwaliteitsbeleid

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.

Beleidsplan

In het Beleidsplan Kwaliteit 2013-2017 staan de speerpunten van het kwaliteitsbeleid beschreven.Een herziening van dit beleid wordt medio 2022 vastgesteld.
Op basis hiervan worden door de commissie kwaliteit jaarplannen opgesteld met concrete activiteiten. Enerzijds worden de doelstellingen geïntegreerd in de lopende werkzaamheden van bestaande werkgroepen, commissies, secties en het bureau NVvR. Anderzijds worden hiervoor specifieke werkgroepen gevormd. 
Klik hier voor de actuele samenstelling en de jaarverslagen van de commissie.​
Beleidsnotities over het richtlijnenbeleid van de NVvR zijn opgenomen op de pagina richtlijnen.

Functioneringsvragen en (her)beoordelingen

Op het gebied van functioneringsvragen en (her)beoordelingen zijn er binnen de NVvR meerdere initiatieven:
- Herbeoordeling van radiologisch onderzoek bij klachtensituaties: Commissie Expertise
- Behandeling van functioneringsvraag radioloog: Vertrouwenscommissie
- Kennisdeling tuchtrechtzaken: Werkgroep Tuchtrecht