Kwaliteitsbeleid

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.

Beleidsplan

Het beleidsplan kwaliteit 2022-2027 beschrijft de belangrijkste doelstellingen en actiepunten voor de commissie kwaliteit in de komende jaren. Het beleid wordt door de commissie aangescherpt en aangepast naar de nieuwste inzichten en behoeften. Zij stelt hiervoor jaarlijks een jaarplan op met geplande activiteiten en projecten. Het is een levend document.

Klik hier voor de actuele samenstelling en de jaarverslagen van de commissie.​
Beleidsnotities over het richtlijnenbeleid van de NVvR zijn opgenomen op de pagina richtlijnen.

Functioneringsvragen en (her)beoordelingen

Op het gebied van functioneringsvragen en (her)beoordelingen zijn er binnen de NVvR meerdere initiatieven:
- Herbeoordeling van radiologisch onderzoek bij klachtensituaties: Commissie Expertise
- Behandeling van functioneringsvraag radioloog: Vertrouwenscommissie
- Kennisdeling tuchtrechtzaken: Werkgroep Tuchtrecht