Kwaliteitsbeleid

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.

Beleidsplan

In het Beleidsplan Kwaliteit 2013-2017 staan de speerpunten van het kwaliteitsbeleid beschreven.
Op basis hiervan worden jaarplannen opgesteld met concrete activiteiten. Enerzijds worden de doelstellingen geïntegreerd in de lopende werkzaamheden van bestaande werkgroepen, commissies, secties en het bureau NVvR; anderzijds worden hiervoor specifieke werkgroepen gevormd. Het jaarplan wordt afgestemd op het Jaarplan van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. 

In 2018 wordt een start gemaakt met een herziening van het beleidsplan kwaliteit.
​Zie bij: kwaliteitsprojecten