Kwaliteitsbeleid

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.

Beleidsplan

In het Beleidsplan Kwaliteit 2013-2017 staan de speerpunten van het kwaliteitsbeleid beschreven.
Op basis hiervan worden jaarplannen opgesteld met concrete activiteiten. Enerzijds worden de doelstellingen geïntegreerd in de lopende werkzaamheden van bestaande werkgroepen, commissies, secties en het bureau NVvR; anderzijds worden hiervoor specifieke werkgroepen gevormd. Het jaarplan wordt afgestemd op het Jaarplan van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten.
Klik hier voor de actuele samenstelling en de jaarverslagen van de commissie.
Een herziening van het beleidsplan kwaliteit is in ontwikkeling. ​Zie bij: kwaliteitsprojecten
Beleidsnotities over het richtlijnenbeleid van de NVvR zijn opgenomen op de pagina richtlijnen.

Functioneringsvragen en (her)beoordelingen

Op het gebied van functioneringsvragen en (her)beoordelingen zijn er binnen de NVvR meerdere initiatieven:
- Herbeoordeling van radiologisch onderzoek bij klachtensituaties: Commissie Expertise
- Behandeling van functioneringsvraag radioloog: Vertrouwenscommissie
- Kennisdeling tuchtrechtzaken: Werkgroep Tuchtrecht