Organisatie

De NVvR bestaat uit de algemene vergadering, een bestuur, secties, commissies en werkgroepen met een bureau ter ondersteuning. Klik hier voor een nadere toelichting op het onderscheid tussen al deze organen.
Voor NVvR-secties is een sectierubriek elders op deze website ingericht. 

Per commissie/werkgroep zijn hieronder de documenten en samenstelling te zien. Commissie- en werkgroepleden vinden hier ook de stukken van aankomende vergaderingen. Voor naslag: Vergaderingen archief