Radiologendagen

Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.

DIRECT INSCHRIJVEN RADIOLOGENDAGEN

Radiologendagen 2021 - 20 en 21 mei Gooiland Hilversum online

met als thema Back to the Future

   

Radiologendagen 2021

Sinds ruim een jaar hebben we het steeds met elkaar over het nieuwe normaal, deels zijn we er allemaal al wel aan gewend, maar wat willen we graag terug naar een samenleving zonder afstand.

Met andere woorden: we willen BACK (in)TO THE FUTURE!

De Radiologendagen zullen dit jaar nog wel op afstand en dus digitaal zijn. Een, voor sommigen het belangrijkste, onderdeel van de Radiologendagen is het sociale aspect. En dat is precies wat wij als organisatie willen bieden! Daarom hebben we ervoor gekozen om de Radiologendagen bij u te brengen met een platform waar vele mogelijkheden tot interactie tussen deelnemers en sprekers, maar ook tussen deelnemers onderling mogelijk zijn! In de vakoverstijgende sessies zal de medisch specialist van de toekomst worden besproken door Prof. dr. Stephanie Klein Nagelvoort en Prof. dr. Antoinette de Bont. De radioloog van de toekomst, is die super gespecialiseerd of moeten we meer generalist blijven? Maar ook gaan we het hebben over het beeld wat men (in de breedste zin van het woord) heeft over de radioloog, en hoe wij dat beeld kunnen beïnvloeden door social media. Onderwerpen die voor alle radiologen stof kunnen bieden om over na te denken en over na te praten. Hiervoor zal zeker mogelijkheid zijn tijdens de proeverij op donderdag die zal worden verzorgd door De Librije. Alle deelnemers hieraan krijgen een box thuis gestuurd, zodat we samen kunnen proeven van al dat lekkers uit Zwolle! De dag erna sluiten we deze Radiologendagen af met een online Escape Room. Ga met collega’s, in kleine groepjes op reis en ontdek als eerste de schat!

Wij kijken er enorm naar uit u allen digitaal te verwelkomen in Gooiland!

Comité Radiologendagen

Programma Radiologendagen 2021

Klik hier voor het volledige programma. 
Volg ook de Radiologendagen Instagrampagina (radiologendagennvvr) voor up to date informatie.

Tarieven Radiologendagen 2021

Graag leggen we uit hoe de deelnemerstarieven tot stand zijn gekomen; dit omdat we met regelmaat feedback hebben gehad dat de tarieven als hoog worden ervaren.

U kunt u voorstellen dat de Radiologendagen qua grootte niet vergelijkbaar zijn met sommige internationale congressen die online worden georganiseerd en waarbij andere tarieven gehanteerd worden. Toch streven wij naar eenzelfde kwalitatief hoogstaand programma, organisatie en  beleving.

De techniek, camera’s en de bijbehorende technische ondersteuning van een digitaal en interactief platform zijn kostbaar. Toch denken wij dat de kwaliteit van een dergelijk hoogstaand platform nodig is om u als deelnemer een volledige online editie van de Radiologendagen optimaal te laten beleven. In de eerder contractueel vastgelegde locatie wordt een studio gebouwd om zowel de plenaire sessies als de Refresher Courses binnen de geldende COVID-19-maatregelen te kunnen uitzenden.
U kunt met uw collega’s binnen het digitale platform chatten en zelfs video bellen, zodat het karakter van de fysieke Radiologendagen met deze online uitvoering zo dicht mogelijk wordt benaderd. We zijn dankbaar voor de sponsoren die ons trouw zijn gebleven in deze gewijzigde opzet van de Radiologendagen. Ook voor hen is er ruimte in het platform: u kunt op hun eigen pagina meer over hen lezen en ook chatten en video bellen als u vragen heeft.

We vertrouwen erop dat we hiermee duidelijkheid hebben verschaft inzake de registratietarieven.

Algemene informatie

Meer informatie over de Radiologendagen en over eerdere edities vindt u hier.

Voor klachten over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen verwijzen wij u naar de klachtenregeling voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.