Radiologendagen

Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.

Nadere informatie over de Radiologendagen 2020 op 28 en 29 mei 2020 volgt.

De Radiologendagen 2020 zijn ook te volgen via Instagram.

Algemene informatie over de Radiologendagen en over eerdere edities vindt u hier.

Voor klachten over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen verwijzen wij u naar de klachtenregeling voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.