Radiologendagen

Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.


Op 24, 25 en 26 mei 2023 bundelen de Sandwichcursus-commissie en het comité Radiologendagen de krachten en organiseren zij een uniek 3-daags congres in de Reehorst in Ede voor heel radiologisch Nederland: CLUB Sandwich!
 
In een constant veranderende wereld, verandert ook de manier waarop we onderwijs en nascholing consumeren. Dit biedt de uitdaging én kans om nieuwe vormen te zoeken die aansluiten bij de wensen en behoeften van de NVvR leden. 
 
Daarom zullen de sterke punten van de Sandwichcursus en Radiologendagen worden gecombineerd in één groot congres dat u niet wilt missen! Het programma wordt met zorg samengesteld, zodat er voor ieder wat wils is, gecombineerd met voldoende ruimte om met elkaar bij te praten. Het feest op donderdag 25 mei in de 'Mauritskazerne’ mag natuurlijk niet ontbreken.

We zullen u op korte termijn informeren over het programma, maar zet de drie data 24, 25 en 26 mei 2023 vast in uw agenda en kom naar de CLUB Sandwich in Ede!

De Reehorst is zo flexibel geweest om de SWC dagen van juni te verplaatsen naar de dagen van de CLUB Sandwich in mei.

Terugblik Radiologendagen 2022 - Gluren bij de buren

Het Gooiland in Hilversum is 19 en 20 mei 2022 zoals vanouds de standplaats voor leerzame, inspirerende en bovenal gezellige dagen. Met als thema 'Gluren bij de buren' krijgen deelnemers interessante kijkjes in keukens van verschillende ziekenhuizen en niet-medische vakspcialisten. Bij de buren is veel inspiratie op te doen, dat geldt ook voor jouw afdeling radiologie: hoe lossen collega's problemen op en hoe blijven ze voorop lopen?

De ochtendsessie van de eerste dag op 19 mei bevatte een presentatie van een aantal radiologen, die uitlegden hoe zij naast hun rol van diagnosticus ook regelmatig de rol van behandelaar innemen bij mammadiagnostiek, bij interventies, bij echografie bij de huisarts of bij palliatieve echografie bij mensen thuis. Veel reacties uit de zaal kwamen op tijdens de sessie waarbij de Luchtverkeersleiding Nederland inzicht gaf in haar selectieprocedure, maar ook hoe daar de kwaliteit en veiligheid wordt bewaakt in het dagelijkse werk. De ontsteltenis van de luchtverkeersleider bij het horen van het gebruikelijk aantal verstoringen tijdens het radiologisch werk was daarbij illustratief. Na de 'beste abstract sessie' en refresher courses gaf het bestuur inzage in haar activiteiten om het werkplezier van de radioloog te verhogen en de radioloog beter zichtbaar te maken, waarbij aan de aanwezigen enkele welgemeende adviezen werden meegegeven om daar zelf meer invloed op uit te oefenen. 

Aan het einde van de dag brachten de aanwezigen dit advies in praktijk tijdens een afsluitende borrel en een swingend feest.

Op vrijdag 20 mei werd begonnen met refresher courses, waarna een sessie met droge kost (implementatie van richtlijnen) door vier radiologen luchtig werd gebracht en leerzaam bleek voor velen in de zaal. In de sessie over werkplezier werd bij de buren gegluurd, die veel en op hoog niveau sporten, en ook dat leverde naast plezier vooral inspiratie en herkenbare situaties op. 

Zowel voor lopende en afgeronde onderzoeken als voor nieuw onderzoek zijn prijzen uitgereikt tijdens de Radiologendagen. Het betreft de Philipsprijs, de prijs voor best abstract en het Radiology Research Fonds.


Comité Radiologendagen 2022

Algemene informatie

Meer informatie over de Radiologendagen en over eerdere edities vindt u hier.

Voor klachten over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen verwijzen wij u naar de klachtenregeling voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.