Uitspraken minister Wopke Hoekstra

Recente uitspraken van minister Hoekstra (gedaan tijdens de Algemene Financiële beschouwingen), dat de radioloog overbodig is geworden omdat een machine beter de plaatjes kan lezen, hebben onder radiologen veel stof doen opwaaien.

Het NVvR-bestuur heeft ervoor gekozen om minister Hoekstra naar aanleiding van zijn uitspraken via een persoonlijk geadresseerde brief (dus geen open brief) uit te nodigen voor een gesprek over het mooie vak radiologie. Een vak dat rijk is aan innovaties, zoals nu ook AI en de positie van Nederland daarin, en hoe de radioloog daarmee in de toekomst verder kan bijdragen aan het betaalbaar houden en nog effectiever maken van de zorg.

Graag hadden wij de reactie van minister Hoekstra op onze uitnodiging gedeeld, maar helaas is er tot nu toe (ook na het sturen van een reminder) geen enkele respons. Gezien de vele vragen vanuit onze leden over de reactie vanuit het NVvR bestuur, wordt de brief aan minister Hoekstra hierbij op de NVvR website geplaatst ter informatie.