Combi- of dubbellidmaatschap NVvR/NVNG

Ter bevordering van de samenwerking tussen beide verenigingen bestaat een combi- of dubbellidmaatschap per 1 januari 2017. De ledenadministraties van NVNG en NVvR blijven echter gescheiden.

Combilidmaatschap voor aios

Voor alle aios (Corona, Hora en nucleaire geneeskunde) is het juniorlidmaatschap van de NVvR of de NVNG toegankelijk voor eenzelfde contributiebedrag van € 230.
Corona aios zijn met een juniorlidmaatschap in de eerste helft van hun opleiding (common trunk fase) automatisch lid van zowel de NVvR als de NVNG. In de tweede helft van hun opleiding (differentiatiefase) kan elke aios de keuze maken tussen een combilidmaatschap NVvR/NVNG of NVvR/sectie NVvR (één sectiebijdrage/-contributie zal worden voldaan uit de algemene middelen, tot een maximum van € 30).
Hora aios kunnen zich vanuit hun juniorlidmaatschap bij de NVvR in de common trunk fase zonder bijbetaling aanmelden als lid bij de NVNG. In de differentiatiefase kan – net als bij de Corona aios - de keuze worden gemaakt voor een lidmaatschap van de NVNG of van een sectie van de NVvR.
Aios nucleaire geneeskunde (oude stijl) kunnen zich vanuit hun juniorlidmaatschap bij de NVNG zonder bijbetaling aanmelden als lid bij de NVvR.

Dubbellidmaatschap voor radiologen en nucleair geneeskundigen

Een gewoon lidmaatschap van beide verenigingen (het dubbellidmaatschap) kost € 550. Dat betekent dat een radioloog die het dubbellidmaatschap aangaat twee contributiefacturen ontvangt: één NVvR-factuur van € 500, en één factuur van de NVNG van € 55.
Een nucleair geneeskundige die zich aanmeldt voor het dubbellidmaatschap krijgt eveneens twee contributiefacturen: één factuur van de NVNG van € 415 en één factuur van de NVvR van € 140. Het dubbellidmaatschap is optioneel.
De totale contributie, die u als dubbellid aan de NVvR betaalt, bestaat enerzijds uit de contributie voor het lidmaatschap van de NVvR, anderzijds uit de contributie voor de Federatie Medisch Specialisten (FMS, € 555,25 in 2020). Dit laatste bedrag wordt door de moedervereniging geheven, is niet facultatief en wordt door de NVvR rechtstreeks afgedragen aan FMS.