Accreditatie-aanvraagformulier buitenlandse activiteiten

Via onderstaand formulier kunt u als radioloog een buitenlandse bij- en nascholingsactiviteit (vanaf 1 juli 2018) aanmelden voor accreditatie, voor zover deze nog niet of niet op voorhand is geaccrediteerd. Binnenlandse aanbieders van scholing vragen accreditatie via GAIA. Heel veel buitenlandse nascholingen kunt u al - zonder tussenkomst van de Commissie Accreditatie van de NVvR - aan uw GAIA dossier toevoegen (zie ook Aan de slag met GAIA als radioloog). Controleer dus eerst of een aanvraag noodzakelijk is. Dien uw aanvraag voor accreditatie van een buitenlandse nascholing niet in, als deze onder één van onderstaande opties valt: 

 1. Bekendere, buitenlandse congressen (inclusief Europese congressen per aandachtsgebied), zoals CIRSE, IDKD Davos, ESGAR, RSNA. Deze staan in de congresagenda of nascholingsagenda in GAIA. Check congresagenda
 2. Een collega kan een aanvraag al ingediend hebben. Check congresagenda.
 3. Buitenlandse radiologie nascholingen met EACCME of AMA punten.
 4. Buitenlandse radiologie nascholingen van zusterverenigingen en erkende instanties. Klik hier voor de complete lijst.
 5. Buitenlandse online radiologie nascholingen (e-learnings). Klik hier voor een overzicht van door de NVvR erkende instanties, waarvan de accreditatiepunten voor e-learnings 1 op 1 worden overgenomen door de NVvR.

Indien uw nascholing valt in een van de bovengenoemde categorieën, dan kunt u deze met het certificaat na afloop van de activiteit toevoegen aan uw GAIA-dossier via de knop 'Snel toevoegen'.

Indien congressen online worden georganiseerd i.v.m. Covid, betreft dit geen e-learnings, maar wordt accreditatie door de NVvR overgenomen als het webinars betreft:
- die het fysieke congres vervangen
- die door de deelnemer als live webinar worden gevolgd
- én die voldoen aan de voorwaarden 1 of 3 of 4. On demand versies (het later terugkijken) worden niet geaccrediteerd.

Voorwaarden

Een CME/CDP activiteit komt voor accreditatie in aanmerking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het betreft een buitenlandse nascholing die nog niet is geaccrediteerd onder een van de bovengenoemde categorieën. Dit kan op elk gebied zijn:
  a. radiologie
  b. buiten het eigen vakgebied / medisch-inhoudelijk
  c. algemeen (gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel, etc.)
 • Het betreft een nascholingsactiviteit die plaatsvindt vanaf 1 juli 2018.
 • De deelnemers krijgen een persoonlijk certificaat na afloop van de CME/CDP activiteit.
 • Een officieel, definitief en gespecificeerd programma van de scholingsactiviteit wordt meegestuurd.
 • Het accreditatieverzoek wordt vóórafgaand aan de activiteit ingediend.
Vul hier de naam van de activiteit in. Deze titel zal worden vermeld in de congresagenda.
Vul hier de plaats in waar de bij-/nascholing plaatsvindt.
Vul hier de naam van de organiserende instantie in.
Vul hier de website (url) in van de activiteit/het congres.
Sluit een definitief en gespecificeerd programma bij. Dit programma moet de precieze tijden bevatten van de diverse programma-onderdelen, en namen en functies van sprekers vermelden. Een link is vanwege de vluchtigheid ervan niet toegestaan.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg bmp pdf doc docx xls xlsx.
Informatie per congresdag: vul datum van eerste congresdag in.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs voor congresdag 1 in.
Informatie per congresdag: vul datum congresdag 2 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs congresdag 2 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul datum congresdag 3 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs congresdag 3 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul datum congresdag 4 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs congresdag 4 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul datum congresdag 5 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs congresdag 5 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul datum congresdag 6 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs congresdag 6 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul datum congresdag 7 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Informatie per congresdag: vul aantal uren onderwijs congresdag 7 in. Laat leeg indien niet van toepassing.
Minimaal 1, maximaal 3 competenties invullen.
Vul minimaal 1 en maximaal 4 zoektermen/aandachtsgebieden in waar deze nascholing betrekking op heeft.
Vul hier uw achternaam in.
Maak een keuze tbv een correcte aanhef bij correspondentie
Wanneer u bent ingelogd is hier uw mailadres zichtbaar zoals geregistreerd (klik voor uw gegevens op uw profielfoto bovenin het scherm). Naar dit mailadres wordt een kopie van het ingevulde formulier gestuurd. Ook wordt het gebruikt voor overige correspondentie van de commissie Accreditatie over uw accreditatieverzoek.
U kunt hier eventueel nog aanvullende opmerkingen plaatsen bij uw accreditatieverzoek.