Bart Wiarda prijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie van de Sandwichcursus, die het hoogst heeft gescoord in de evaluaties. De prijs is vernoemd naar Bart Wiarda, die als één van de grondleggers van het interactieve format van de cursus kan worden beschouwd, en bestaat uit een bedrag van € 1.000. Het bedrag is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van, bij voorkeur onderwijskundig georiënteerd, congresbezoek.

Winnende sprekers

 • 2018 ervaren radioloog: Robin Smithuis "Small bowel obstruction", SWC zomer Abdominale radiologie
  2018 jong talent: Merel Scheurkogel "Small bowel obstruction", SWC zomer Abdominale radiologie

 • 2017 ervaren radioloog: Rick van Rijn "Kindermishandeling: Wanneer moet je er aan denken?", SWC najaar Kinderradiologie
  2017 jong talent: Albert Mazairac "Afwijkingen van hart en vaten op een CT thorax van de longen", SWC voorjaar Thoraxradiologie en Maarten Horst "Early missed injuries – onderste extremiteiten rondom knie", SWC najaar Acute radiologie

 • ​2016 ervaren radioloog: Birgitta Velthuis "DWI beyond ischemie - reprise?", SWC voorjaar Neuroradiologie
  2016 jong talent: Ivo van den Elskamp "Diagnose en behandeling van jicht (anno 2016): rol van conventionele en moderne beeldvorming", SWC najaar MSK
   
 • 2015: Simon Robben "Van buikpijn tot acute buik", SWC voorjaar Kinderradiologie
   
 • 2014: Wouter Veldhuis "Anatomie en Pathologie van het Retroperitoneum", SWC voorjaar Abdominale radiologie 

Voor de winnaars: De beurs is tot één jaar na uitreiking te verzilveren via declaratie van een factuur/inschrijving/onkosten bij het bureau van de NVvR.