SONCOS normeringsrapport

Sinds 2012 heeft SONCOS jaarlijks het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ herzien en uitgebracht. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van 24 medisch-specialistische beroepsverenigingen, waaronder de NVvR. 

Het doel van de SONCOS normering is het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten in Nederland, door de randvoorwaarden voor goede oncologische zorg vast te leggen. Door zich te spiegelen aan dit SONCOS document kunnen zorgverleners en de instellingen waarin zij werkzaam zijn de zorg voor hun patiënten optimaliseren. De oncologische zorg is echter voortdurend in beweging en daarom stelt SONCOS de normen jaarlijks bij. Met partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat ziekenhuizen bij wijzigingen of nieuwe normen in het SONCOS document een jaar de tijd hebben om die te implementeren, tenzij anders staat aangegeven.

Vanuit de Commissie Kwaliteit vindt afvaardiging plaats naar de AV en andere vergaderingen van SONCOS.
Versie 9 van het normeringsrapport is vastgesteld in de AV van de NVvR op 4 februari 2021.