Bijeenkomst over Logex-benchmark

Op 28 oktober vond een bijeenkomst plaats over de Logex-benchmark, waar leden de kans kregen vragen te stellen aan LOGEX over bijvoorbeeld de werking van de benchmark, de voor- en nadelen ervan en de toepassing in de praktijk.

Vanwege de beperkende maatregelen die gelden voor bijeenkomsten kon slechts een beperkt aantal NVvR-leden de bijeenkomst bijwonen. Daarom was met medewerking van de FMS ook een live stream optie beschikbaar gesteld, waar tientallen leden zich voor hadden aangemeld.
De bijeenkomst in deze hybride vorm voorzag duidelijk in een behoefte de kennis over, en ervaringen met de benchmark te delen. Aan het eind van de bijeenkomst is met LOGEX afgesproken dat er met elkaar verder zal worden gesproken over oplossingsrichtingen voor knelpunten die met de benchmark in de praktijk worden ervaren.

Elders op deze website is een overzicht beschikbaar van de presentaties die door de Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVvR en LOGEX zijn gegeven.