Commentaarfase modules richtlijn Herseninfarct en actualisatie Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct

De commentaarfase voor de conceptmodules van de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding is gestart. U kunt tot en met 13 januari 2021 commentaar leveren op deze modules. De richtlijn is onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct, die door een gezamenlijke projectgroep van radiologen (NVvR) en neurologen (NVN) wordt geactualiseerd.

In de herziening van de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding is voor de radiologische praktijk met name de toevoeging van (sub)module 2 'Behandeling na 4,5 uur of als het begintijdstip onbekend is' relevant. Implementatie van deze module zal betekenen dat voor intraveneuze behandeling 24/7 CT perfusie en/of MR DWI/FLAIR beschikbaar zal moeten zijn. Zie 'Aanbevelingen' op p. 34 van de module 'Trombolyse met alteplase'. 

De actualisatie van de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct, die is opgenomen in het register van het Zorginstituut, is toegelicht tijdens de Algemene Vergadering d.d. 12 november 2020. Kort samengevat is de implementatie van endovasculaire trombectomie (EVT, voorheen IAT) de afgelopen jaren goed en conform afspraken verlopen. Momenteel zijn 17 ziekenhuizen, verspreid over het land, actief als EVT-centrum en zij voldoen aan de gestelde (volume)normen, evenals alle IVT-behandelcentra. De projectgroep, die zich heeft gebogen over de actualisatie, ziet ook na een uitgebreide literatuursearch geen reden om de volumenormen aan te passen. Wel is besloten de EVT behandeltijden (deur-tot-lies tijd) te differentiëren conform de praktijk. De grootste aanpassingen vinden plaats met de herziening van de richtlijn Herseninfarct, die nu voorligt voor commentaar.

De onderzoeksgroep MR CLEAN doet al verschillende jaren onderzoek naar endovasculaire behandeling van patiënten met een acute hersenberoerte. Op 17 december 2020 is bekend geworden dat de MR CLEAN groep, bestaande uit 3 radiologen en 3 neurologen, de Winklermedaille 2020 heeft gewonnen van de NVN. Zie hier het nieuwsbericht op de NVN-website.