EMA spreekt zich uit over lineaire gadolinium contrastmiddelen bij MRI-scans

De European Medicines Agency (EMA) heeft bekend gemaakt dat het gebruik van lineaire gadolinium contrastmiddelen wordt beperkt, op basis van bewijs voor gadolinium afzettingen in de hersenen na MRI-scans. Zie informatie op de EMA-website. Op 24 juli heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hier in hun reguliere aanbevelingen van de  Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP over gepubliceerd: Inperking gebruik van gadolinium contrastmiddelen bij MRI-scans

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) heeft kennisgenomen van de berichten van de EMA en het CBG. De verwachting is dat de gevolgen voor de huidige praktijk in de ziekenhuizen beperkt zullen zijn, omdat - voor zover bekend - in Nederland vooral macrocyclische gadolinium-contrastmiddelen worden gebruikt bij MRI-scans. Van macrocyclische gadolinium-contrastmiddelen is bekend dat ze in het lichaam stabieler zijn en veel minder makkelijk van het gadolinium dissociëren. Deze blijven toegestaan voor gebruik.

MRI, radiologisch onderzoek en contrastmiddelen

MRI is een zeer veilige vorm van radiologisch onderzoek (zonder straling), dat dagelijks wordt ingezet voor diagnosestelling en behandeling. Nederlandse radiologen maken meerdere malen per dag de afweging of radiologisch onderzoek überhaupt nodig is, en zo ja of dat het beste middels echografie, CT, MRI of conventionele röntgenapparatuur kan gebeuren - én of toediening van een contrastmiddel noodzakelijk is voor de diagnose. Voor deze beslissing zijn (de toestand van) de patiënt, de te beantwoorden klinische vraag, en de verhouding van mogelijke risico's tot de te verwachten winst van beantwoorden van deze vraag, van doorslaggevend belang.

Met betrekking tot instabiliteit van gadolinium-houdende contrastmiddelen, is het belangrijk te begrijpen dat de hoeveelheden gadolinium die achterblijven, erg klein zijn en alleen met zeer gevoelige metingen kunnen worden aangetoond.

De NVvR ondersteunt de stelling van de EMA dat er geen nadelige gevolgen bekend zijn van het achterblijven van sporen gadolinium - dit terwijl er wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen MRI-scans met contrastmiddel ondergaan.

Eerder nieuwsbericht: https://www.radiologen.nl/nieuws/advies-ema-over-lineaire-contrastmiddelen