ESR meets the Netherlands 2022

De ECR 2022 zal een Nederlands tintje krijgen, niet alleen door het voorzitterschap van Regina Beets-Tan, maar ook zal er een sessie ‘ESR meets the Netherlands’ worden georganiseerd. Het thema van ECR 2022 is ‘building bridges’. Dit willen we niet alleen zichtbaar maken tijdens de wetenschappelijke voordrachten in deze sessie, maar zouden we ook op andere manieren willen laten terugkomen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van alle leden en hun beeldmateriaal van Nederlandse bruggen.

afbeelding: Brug De Oversteek (stadsbrug Nijmegen), door Bas Vernhout

Nederland kent immers talloze bruggen, van architectonische toonaangevende tot middeleeuwse ophaalbruggen. Heeft u een eigen afbeelding van een Nederlandse brug, in welke vorm dan ook, bekend of onbekend, klein of groot, die gebruikt mag worden in het kader van ECR 2022? Dan roepen we u op deze afbeelding vóór de feestdagen in te sturen aan nvvr@radiologen.nl, en wellicht ziet u uw inzending terug tijdens een van de presentaties of misschien wel in de centrale hal van de ECR 2022!