Functionele eisen aan landelijke beeldbeschikbaarheid

Wat is de behoefte van de radioloog (en oncoloog, chirurg, neuroloog etc.) en de patiënt als het gaat om beschikbaarheid van radiologische onderzoeken (beelden en verslagen) over de grenzen van ziekenhuizen heen? Dit staat beschreven in het document Landelijke beschikbaarheid radiologische beelden voor zorgverlener en patiënt: functionele vereisten. Deze Standaard: Tijdlijn Radiologische Onderzoeken is één van de resultaten van de samenwerking tussen de NVvR en VZVZ. De inhoud is een uitwerking van de visie van de NVvR en gemaakt met inbreng vanuit de sectie Techniek, beschikbare documenten en interviews.

Visie NVvR: "Binnen 3 jaar heeft elke radioloog in zijn eigen werkomgeving (RIS/PACS) beschikking over de volledige relevante beeld-historie (verslagen en beelden) van een naar hem/haar verwezen patiënt.”

Zie ook eerder nieuwsbericht Intentieverklaring digitale beeldenuitwisseling NVvR-VZVZ d.d. 12 februari 2018