Impact COVID-19 op productie radiologie in 2020

Over heel 2020 is de totale productie van de afdelingen radiologie 7% lager uitgekomen dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers van de 55 algemene ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Logex-benchmark. Van deze daling wordt bijna de helft verklaard door minder aangevraagde onderzoeken uit de eerste lijn. De analyse is door Logex gemaakt om inzage te geven in de impact van COVID-19 op de ontwikkeling van de normuren (= aantallen verrichtingen x normminuten).

Begin 2020 lag de productie 5-10% hoger dan in 2019, om eind 1e kwartaal te dalen tot 50% van het productieniveau. Daarna is de productie weer toegenomen en heeft deze zich de tweede helft van 2020 rond het niveau van 2019 bewogen.

Klik hier voor meer specifieke informatie over de productieontwikkeling per week en van zorgactiviteiten, diagnosegroepen en regio's.