Knelpunten bij beeldvormende diagnostiek voor de eerstelijn?

Heeft u verbeterpunten of knelpunten bij het aanvraagbeleid en uitvoering van beeldvormende diagnostiek voor de eerstelijn?

U wordt uitgenodigd deze bij ons kenbaar te maken in het kader van een nieuw SKMS project “Landelijke samenwerkingsafspraken voor beeldvormende diagnostiek”.
Een groot deel van de beeldvormende diagnostiek dat dagelijks op een radiologie afdeling wordt uitgevoerd wordt aangevraagd door huisartsen. Niet alle aangevraagde diagnostiek is echter doelmatig en past binnen evidence-based richtlijnen. Daarnaast is het mogelijk dat diagnostiek niet aangevraagd wordt in gevallen waar dit wel wenselijk zou zijn. In dit SKMS project worden door de NVvR en de NHG landelijke afspraken opgesteld voor de inzet van beeldvormende diagnostiek bij patiënten verwezen uit de eerstelijn. De volgende onderzoeksmodaliteiten worden hierin meegenomen: X-thorax, X-LWK, X-heup, X-knie, echografie abdomen, echografie weke delen, echografie schouder, MRI LWK en MRI knie.

Uitgangspunt voor de afspraken zijn de beschikbare aanbevelingen uit medisch specialistische richtlijnen en NHG standaarden. Maar tevens worden knelpunten uit de radiologische en huisartsenpraktijk gebruikt om de organisatie en afspraken verder te stroomlijnen.

Knelpunten kunnen worden ingevuld in bijgaande formulier en voor 15 mei aanstaande worden gestuurd naar: nvvr@radiologen.nl

Namens de projectgroep,
Met vriendelijke groet,

Dhr. M.H. van Werkum (voorzitter)