Kwaliteitskader Spoedzorgketen van LNAZ

Via de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft de NVvR, net als alle andere verenigingen van medisch specialisten, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen voorgelegd gekregen, dat onder coördinatie van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tot stand is gekomen. Gezien de inhoud van dit kwaliteitskader heeft de NVvR in een eerste reactie laten weten niet op korte termijn te kunnen instemmen met accordering van dit document.

Het kwaliteitskader kent diverse normen die de nodige impact zullen hebben op de radiologische praktijkvoering in het land. Voor deze normen worden bronnen ter onderbouwing gebruikt, die niet door de NVvR zijn geautoriseerd of eerder zijn voorgelegd. Om draagvlak voor deze normen binnen de beroepsgroep te creëren wil het bestuur van de NVvR dit document daarom eerst voorleggen aan de leden. Eventuele knelpunten voor implementatie in de praktijk dienen te worden opgehelderd.

Tijdens de Algemene Vergadering op 16 november 2017 zijn de suggesties voor aanpassing in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, die de NVvR heeft gedaan aan de FMS, gepresenteerd.

Zie op de website van Zorgvisie 9/11: Kwaliteitskader stelt bezettingsnorm voor spoedzorg

En op de website van Skipr 10/11: RIVM: Verspreiding spoedzorg blijft goed geregeld