Met Twiin naar landelijke uitwisseling van beelden en verslagen

Mede dankzij betrokken radiologen, zowel bij het programma Twiin vanuit de NVvR als bij de digitalisering in hun eigen ziekenhuis, hebben 62 van de 73 ziekenhuizen zich tot op heden aangemeld voor uitwisseling van beelden en verslagen via Twiin. Er zijn 17 ziekenhuizen 'live' en ook zelfstandige klinieken sluiten zich aan. Klik hier voor het actuele overzicht.

Belang van integratie

Vanaf de start van Twiin is vanuit de NVvR aandacht gevraagd voor de realisatie van een laagdrempelige landelijke voorziening, die aansluit op de werkprocessen van de afdeling radiologie en van de behandelende specialismen in een ziekenhuis. Leden van de sectie Techniek van de NVvR hebben meegedacht over de functionaliteit en meegekeken met de inrichting.
Met Twiin beelden en verslagen zijn straks alle ziekenhuizen in één adresboek te vinden en kan worden gekozen voor een integratie met het eigen PACS voor het verzenden en ontvangen. Maar ook een losstaand portaal is mogelijk. De verschillende integratieniveaus en hoe ze in de praktijk werken zijn gevisualiseerd in filmpjes. Klik hier om deze filmpjes te bekijken.

Aansluiting bepaalt het succes

Prioriteit is het zo snel mogelijk aansluiten van alle ziekenhuizen voor de uitwisseling tussen de ziekenhuizen. In het verlengde daarvan zullen echter ook patiënten via een beveiligde link eigen beelden en verslagen kunnen gaan ontvangen.
Zie hier een oproep aan alle UMC's van een paar weken geleden van de CIO en CMIO (en radioloog) van het Erasmus MC om aan te sluiten bij Twiin beelden en verslagen. Intussen hebben alle UMC's zich aangemeld en kunnen, net als bij alle andere ziekenhuizen, de voorbereidingen worden getroffen voor implementatie. 

update 24 augustus 2020: NFU kiest Twiin voor gegevensoverdracht van COVID-19 patiënten. Zie bericht op NFU-website.  

In het eigen ziekenhuis

De voorziening zelf is kosteloos te gebruiken door een ziekenhuis, maar voor de technische integratie, training en acceptatie moeten wel tijd en middelen worden vrijgemaakt bij de afdeling ICT en de gebruikers. Hierbij kan het helpen als ook vanuit de radiologen wordt gevraagd wanneer Twiin beelden en verslagen in het eigen ziekenhuis in gebruik wordt genomen, zodat afscheid kan worden genomen van de CD's/DVD's. Klik hier voor een video met de ervaringen uit de Sint Maartenskliniek.

Meer informatie op www.twiin.nl/beeldbeschikbaarheid.

Vorige nieuwsbericht op de NVvR-website: Alle ziekenhuizen straks aangesloten op Twiin beeld en verslag? d.d. 25 juni 2020.