Radiologendagen 2019

'Contrasten in de Radiologie' keerden regelmatig terug in het programma van de Radiologendagen (16-17 mei 2019) in Gooiland Hilversum, en waren wellicht ook gespreksonderwerp bij de koffie. Naast inhoudelijke bijdragen op het gebied van radiologie, zoals verslaglegging in het tijdperk van AI en het gebruik van contrastmiddelen, werden de aanwezigen in twee dagen ook meegenomen in de wereld van de schilderkunst en in een visie vanuit het heden naar de toekomst van geneeskunde.
De traditionele quiz, het cabaret voor 'radiolen' en het verhaal van een topsporter gaven de nodige mentale ontspanning en 's avonds kon op de dansvloer de fysieke ontspanning daaraan worden toegevoegd. Voor een aantal personen werd de spanning juist opgevoerd bij de uitreiking van de Frederik Philipsprijs en de prijsuitreiking voor Best Abstract. De winnaars namen met trots het applaus in ontvangst.

De Frederik Philipsprijs 2019 is door juryvoorzitter Mathias Prokop en Jo Bostyn namens Philips Healthcare uitgereikt aan Daniel Noij voor zijn proefschrift 'Functional MRI in head and neck cancer'. 

De Best Abstract prijs is aan Niels Verburg uitgereikt door twee prominente sprekers op de Radiologendagen: Teun de Nooijer en Rosanne Warmerdam voor het abstract met de titel ‘Improved detection of diffuse glioma infiltration with imaging combinations: a diagnostic accuracy study’.