Samenwerkingsafspraken beeldvormende diagnostiek eerstelijn

In een nieuw kwaliteitsproject werkt de NVvR samen met de NHG aan landelijke samenwerkingsafspraken voor de inzet van beeldvormende diagnostiek in de eerstelijn.
Doelstelling is een doelmatiger gebruik van radiologie door de juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkómen. Mede op basis van aanbevelingen uit beschikbare richtlijnen en NHG standaarden worden samenwerkingsafspraken beoogd voor de volgende onderzoeken: X-thorax, X-LWK, X-heup, X-knie, echografie abdomen, echografie weke delen, MRI-LWK en MRI-knie.
Naast de NVvR en NHG, zijn ook de FMCC (federatie medisch coördinerende centra), de centra voor medische diagnostiek en de Patiëntenfederatie betrokken. 

Binnenkort wordt u langs deze weg uitgenodigd om knelpunten en verbeterpunten t.a.v. het aanvraagbeleid vanuit de eerstelijn uit úw praktijk bij ons in te brengen.