Toevoeging aan vakgroeprapportage Logex-benchmark

In de vakgroeprapportage radiologie van Logex worden vanaf het 3e kwartaal 2021 twee pagina's opgenomen met een meerjaren ontwikkeling van de productie en formatie. Deze toevoeging is in overleg tussen Logex en de CvB van de NVvR tot stand gekomen, vanuit de behoefte om de ontwikkeling van normuren en fte radiologie van een vakgroep in de loop der jaren inzichtelijk te maken.

In gesprekken tussen de CvB en Logex en tijdens de bijeenkomst voor NVvR-leden op 28 oktober 2020 is aangegeven dat een productie-overzicht van één jaar van een vakgroep radiologie met een (stijgende) benchmark, voorbijgaat aan de geleidelijke toename van de radiologie-productie over de jaren heen. Dit inzicht wordt bijvoorbeeld gemist als binnen het MSB/ziekenhuis de noodzaak van een fte-uitbreiding moet worden onderbouwd.

Wat staat er in de vakgroeprapportage?

In de toegevoegde informatie aan de vakgroeprapportage radiologie wordt eerst de ontwikkeling van normuren en fte op lokaal niveau getoond, vervolgens de ontwikkeling van de landelijke benchmark en tot slot de combinatie van beide in de vorm van een "norm fte" (= normuren op lokaal niveau gedeeld door de benchmark op landelijk niveau).

Aan de volgende vakgroeprapportage radiologie, over het hele jaar 2021, zullen ook de top 5 van stijgers en dalers van diagnosegroepen met radiologie worden toegevoegd. Daarmee wordt inzichtelijk door welke verrichtingen de lokale radiologische productie wordt beïnvloed.

Wat zijn de kanttekeningen?

Kanttekening bij de toegevoegde informatie is dat het niet mogelijk bleek om verder dan 2016 terug te kijken. Dus het inzicht beperkt zich tot de ontwikkeling van de productie in de vier meest recente jaren pre-COVID.
Daarnaast ontbreekt de productie van MDO's, omdat registratie daarvan (nog) niet binnen alle ziekenhuizen op orde is. Dit verdient de aandacht, want de aantallen MDO's en de frequentie en duur van bijbehorende overlegmomenten voor de radiologie nemen nog steeds toe. Vakgroepen laten weten steeds meer fte per week kwijt te zijn aan de voorbereiding van en deelname aan MDO's.

Op de nieuwe pagina's in de vakgroeprapportage wordt - voor de vakgroepen die hier al mee werken - ook een begroting getoond. Deze is afgeleid van de (verwachte) ontwikkeling van de productie bij behandelend specialismen, maar houdt geen rekening met toename van radiologie binnen diagnosegroepen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe richtlijnen. De begroting is sowieso een getal in de vakgroeprapportage, waarvan het goed is te weten hoe deze in het ziekenhuis tot stand komt en er vanuit radiologie zo mogelijk input aan te geven, zodat er de juiste waarde aan wordt gehecht.

Vragen?

Vragen over de nieuwe informatie in de vakgroeprapportage kunnen worden gesteld aan Logex. Maar ook de CvB is benieuwd naar de mening van de NVvR-leden en staat open voor reacties, tips etc.

Zie ook voor meer informatie en achtergrond Verdieping en rapportage Logex-benchmark Radiologie.