Uitvraag fte en productie 2010-2015

Geruime tijd geleden heeft de CvB aan alle vakgroepen/afdelingen radiologie in Nederland gevraagd cijfers aan te leveren over de fte-opbouw en productie in de periode 2010-2015. Doel van deze uitvraag was een kwantitatieve analyse vanwege steeds meer geluiden over toegenomen werkdruk.

Logex had hier ook cijfers over aangeleverd (zie nieuwsbericht d.d. 18 oktober 2017), maar dit was maar van 44 ziekenhuizen. Aangezien er dubbel zo veel ziekenhuizen in Nederland zijn (academisch en niet-academisch samen) had de CvB het idee dat deze analyse niet geheel representatief was.

Wellicht heeft u gemerkt dat de analyse van de CvB van de aangeleverde gegevens na twee jaar nog niet is verschenen. Hoewel de CvB diverse keren contact heeft gezocht met vakgroepen en afdelingen, zijn slechts van 34 ziekenhuizen zowel fte- als productiecijfers ontvangen.

De redenen waarom de cijfers niet worden aangeleverd zijn divers. Realiteit is dat gezien de lage respons er helaas geen representatieve analyse kan worden uitgevoerd.