Visiedocument Taakherschikking met physician assistants in de radiologie

Parallel aan de toename van physician assistants (PA’s) in de praktijk is een Visie/consensusdocument Taakherschikking in de radiologie opgesteld, op initiatief van de NAPA en in samenwerking met de NVvR. Na vaststelling in de AV NVvR van 17 juni jl. is het document op 13 september jl. feestelijk ondertekend door beide verenigingsbesturen.

In het visiedocument staan de positionering en kaders van PA’s in de radiologie beschreven. Ook biedt het handvatten voor vakgroepen radiologie om te bepalen welke werkzaamheden in aanmerking zouden kunnen komen voor uitvoering door PA’s en welke afspraken daarover te maken. Goede inbedding in de visie, zorg, structuur en informatievoorziening van een vakgroep vormen belangrijke randvoorwaarden.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de NAPA.