Algemene informatie Radiologendagen

Het programma van de Radiologendagen is opgebouwd uit plenaire sessies, parallelsessies en refresher courses en wordt samengesteld door de organisatie Radiologendagen in samenwerking met de congresorganisatie. Abstracts voor de Radiologendagen worden beoordeeld door een commissie met een voorzitter uit de organisatie en leden op voordracht van de secties.

De Radiologendagen zijn het moment waarop geheel radiologisch Nederland samenkomt en onderwerpen die sectie- en subspecialisme-overstijgend zijn worden besproken.

Vanaf 2017 vallen de Radiologendagen samen met de Chirurgen- en Anesthesiologendagen. Hierdoor zullen verschillende ziekenhuizen gereduceerde programma's hebben voor diverse afdelingen, waardoor er meer radiologen en aios van een afdeling of vakgroep de mogelijkheid hebben om de tweedaagse, jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen.

De Radiologendagen zijn het moment waarop we elkaar ontmoeten, bijpraten en ervaringen en kennis delen, zowel met assistenten in opleiding, jonge klaren, ervaren radiologen en nucleair geneeskundigen als ‘éminences grises’.

Voorgaande edities

In 2016 was het thema 'The sky is the limit' en stonden de Radiologendagen in het teken van het lustrum van de NVvR. De aankondiging van deze editie in Studio 21 in Hilversum treft u hier aan.

De Radiologendagen mei 2017 werden georganiseerd in WTC Rotterdam en hadden als thema 'Radioloog in the lead'.

In mei 2018 werden de Radiologendagen wederom georganiseerd in Rotterdam. De locatie was dit keer echter de Doelen. Het thema van deze editie was "Make a difference".

'Contrasten in de radiologie' was het thema van de Radiologendagen in 2019. Voor het eerst werden de Radiologendagen in Hotel Gooiland in Hilversum georganiseerd.

Toekomstige edities

28-29 mei 2020 geannuleerd vanwege Covid-19-pandemie, gedeeltelijk vervangen door RD-Ratatouille op 3 september 2020.
20-21 mei 2021

Voor klachten over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen verwijzen wij u naar de klachtenregeling voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.