Informatie industrie

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) is de beroepsvereniging voor radiologen die vele activiteiten organiseert zoals de Sandwichcursussen en de Radiologendagen. De NVvR brengt haar circa 2.000 leden daarvan onder andere op de hoogte via de kwartaaluitgave MemoRad. Bedrijven kunnen intekenen op deze NVvR-activiteiten. Klik hier voor de intekenlijst voor 2021.

Onderstaand volgt een toelichting bij de items op de lijst.

Sandwichcursus
De Sandwichcursus (SWC) wordt drie keer per jaar door de NVvR in de ReeHorst in Ede georganiseerd en is een nascholingscursus van twee dagen. Elke dag staat één radiologisch aandachtsgebied centraal en het programma wordt dezelfde week herhaald. Er zijn zowel plenaire sessies met vooraanstaande sprekers als parellelsessies. Een totale SWC duurt dus vier dagen.

De SWC is interactief van opzet en is voornamelijk bedoeld voor de ouderejaars aios en radiologen. Het is voor u mogelijk om standruimte te huren op de SWC. Een standaardstand heeft een afmeting van 3x2 m en 2 personen mogen de stand bemannen. Er worden daarbij een lunch, koffie/thee en twee parkeerkaarten aangeboden. Uw logo wordt vermeld in de RAD App en u heeft de mogelijkheid om 1-minuut te pitchen bij aanvang van de plenaire sessies op dinsdag en donderdag. Bovendien wordt het logo van uw bedrijf tijdens de pauzes op een groot scherm in de zaal getoond. De NVvR kan u, in samenwerking met de congresorganisatie BENG!, wellicht nog meer mogelijkheden aanbieden om uw bekendheid te vergroten.
Noot: De eerste Sandwichcursus staat van 2 tot en met 5 februari 2021 gepland.

Gezien de COVID-19 ontwikkelingen is de uitvoering (fysiek en/of digitaal) nu nog niet goed te voorspellen. Wij passen de uitvoering van de SWC aan naar gelang de omstandigheden dat toe laten. Hierover gaan wij altijd in overleg met u als sponsor.

Radiologendagen
Op de Radiologendagen op 20 en 21 mei 2021 in Gooiland in Hilversum presenteren radiologen hun wetenschappelijke activiteiten en de resultaten daarvan. Daarnaast worden er vakoverstijgende thema’s belicht en zijn er parallelsessies en workshops. De Radiologendagen zijn het moment waarop heel radiologisch Nederland samenkomt en onderwerpen die sectie- en subspecialisme-overstijgend zijn, worden besproken. De organisatie is in handen van BENG!.
U kunt uw belangstelling voor dit evenement kenbaar maken op de intekenlijst. BENG! zal daar aan het begin van het jaar contact met u over opnemen.

Gezien de COVID-19 ontwikkelingen is de uitvoering (fysiek en/of digitaal) nu nog niet goed te voorspellen. Wij passen de uitvoering van de Radiologendagen aan naar gelang de omstandigheden dat toe laten. Hierover gaan wij altijd in overleg met u als sponsor.

MemoRad
Elk kwartaal (maart, juni, oktober en december) verschijnt onze verenigingsuitgave MemoRad in een oplage van 2.150 exemplaren. MemoRad wordt toegestuurd aan alle NVvR-leden (ongeveer 95% van de Nederlandse radiologen is lid van de NVvR!), maar ook aan zusterverenigingen en een aantal instanties binnen en buiten de gezondheidszorg. Als adverteerder krijgt u een gratis exemplaar van MemoRad toegestuurd. U kunt adverteren in één of meerdere edities van MemoRad of een insert/folder laten bijvoegen.

Met bovenstaande willen we een indruk geven van de mogelijkheden die de NVvR aan bedrijven biedt om de bekendheid onder radiologen te vergroten. Mocht u zelf nog andere ideeën hebben dan is overleg hierover altijd mogelijk

Als u de intekenlijst per e-mail en aan het bureau NVvR retourneert, ontvangt u daarna zo spoedig mogelijk een bevestiging van de items die u zijn toegekend en nadere praktische informatie over deadlines en wijze van aanlevering voor wat betreft advertenties. Enige weken voor de Sandwichcursus of Radiologendagen ontvangt u over deze activiteiten nadere praktische informatie Beng! 

Mochten bij u nog vragen resteren, dat kunt u natuurlijk contact opnemen.