Beoordeelde accreditatieverzoeken

Hieronder staan de lijsten met accreditatieverzoeken die door de commissie Accreditatie zijn beoordeeld, op chronologische volgorde van activiteit. Mocht een activiteit niet vermeld staan in de lijst, wil dat niet zeggen dat geen accreditatie is toegekend. CME's toegekend door (buitenlandse) zusterverenigingen van de NVvR, of andere erkende accreditatie-autoriteiten, worden 1:1 overgenomen.