Fouten in de radiologie

In dit artikel, verschenen in MemoRad juli 2018, wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar fouten in de radiologie. 

De IGJ benoemt fouten in de diagnostiek als een van de belangrijkste risico’s voor de patiëntveiligheid. Bij calamiteiten zijn fouten in de diagnostiek met 44% de grootste onderliggende oorzaak. Wereldwijd is er onderzoek gedaan naar het aantal en soort fouten dat radiologen maakt. In het artikel worden bevindingen daaruit belicht. De term ‘fout’ wordt besproken en cijfers over hoe vaak fouten voorkomen. Om te kunnen begrijpen hoe een radioloog tot zijn* conclusie komt, wordt zijn werkwijze toegelicht, waarna fouten en oorzaken die in het proces kunnen voorkomen worden gerubriceerd. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan om fouten te reduceren.

* Uiteraard kan waar ‘hij’ en ‘zijn’ staat, ook ‘zij’ en ‘haar’ gelezen worden.

download artikel (pdf)