Leidraad Informed consent bij radiologische interventies

Deze leidraad geeft aanbevelingen voor de informed consent procedure bij radiologische interventies. De interventieradioloog dient zich er voorafgaand aan een procedure van te vergewissen dat informed consent is verkregen en gedocumenteerd. De leidraad is door de AV vastgesteld op 22 juni 2017.
Eén van de aanbevelingen is om in een ziekenhuis een lijst met soorten en aantallen complicaties per type ingreep beschikbaar te hebben, zodat zowel interventieradiologen als verwijzers uniforme voorlichting aan patiënten geven. De NVIR/NVvR stelt hiervoor een voorbeeldlijst complicaties beschikbaar.

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
informed consent
interventieradiologie