NVvR Beleidsplan Kwaliteit 2022-2027

Het beleidsplan kwaliteit 2022-2027 beschrijft de belangrijkste doelstellingen en actiepunten voor de commissie kwaliteit in de komende jaren. Het beleid wordt door de commissie aangescherpt en aangepast naar de nieuwste inzichten en behoeften. Het is een levend document. Bij het beleidsplan is een bijlage met actieplannen opgeleverd (intern document).

Het beleidsplan is tijdens de Algemene Vergadering op 23-06-2022 vastgesteld.

Categorie 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
beleid
kwaliteit
draagvlak
netwerkvorming
zichtbaarheid