Richtlijnen

Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA), mw. C.S.P. van Rijswijk en dhr. J.A. Vos, in ontwikkeling
Hemoptoe, dhr. J.A. Vos
Antitrombotisch beleid, dhr. J.A. Reekers
Diabetische Voet
Enterale toegang, dhr. P.M.T. Pattynama, in ontwikkeling 2019
Hevig Menstrueel Bloedverlies, dhr. J.A. Reekers, dhr. H. van Overhagen en dhr. P.N.M. Lohle
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), dhr. H. van Overhagen en dhr. J.A. Reekers
Shuntchirurgie, dhr. L.E.M. Duijm en dhr. D. Vroegindeweij
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer