Richtlijnen

Acute start van Peritoneale Dialyse, dhr. A.R. van Erkel, in ontwikkeling 2019
Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA), mw. C.S.P. van Rijswijk en dhr. J.A. Vos, in ontwikkeling
Hemoptoe, dhr. J.A. Vos
Antitrombotisch beleid, dhr. R.J. Lely, in ontwikkeling
Diabetische Voet
Enterale toegang, dhr. P.M.T. Pattynama, in ontwikkeling 2019
Gebruik MRI bij patiënten met implantaten, dhr. E.J. Vonken.
Hevig Menstrueel Bloedverlies, dhr. J.A. Reekers, dhr. H. van Overhagen en dhr. P.N.M. Lohle
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), dhr. H. van Overhagen en dhr. J.A. Reekers
Perioperatief traject, dhr. M.C. Burgmans, in ontwikkeling
Shuntchirurgie, dhr. L.E.M. Duijm en dhr. D. Vroegindeweij
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer
Vaattoegang voor hemodialyse, dhr. R.J.B. Brans, in ontwikkeling