Richtlijnen

Acute start van Peritoneale Dialyse, dhr. A.R. van Erkel, (in ontwikkeling)
Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA), mw. C.S.P. van Rijswijk en dhr. J.A. Vos, in ontwikkeling
Hemoptoe, dhr. J.A. Vos
Antitrombotisch beleid, dhr. R.J. Lely, in ontwikkeling
Diabetische Voet
Enterale toegang, dhr. P.M.T. Pattynama, (in ontwikkeling)
Gebruik MRI bij patiënten met implantaten, dhr. E.J. Vonken.
Hevig Menstrueel Bloedverlies, dhr. J.A. Reekers, dhr. H. van Overhagen en dhr. P.N.M. Lohle
Luchtbehandeling operatie-en behandelkamers, dhr. M.W. de Haan (in ontwikkeling)
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), dhr. H. van Overhagen en dhr. J.A. Reekers
Perioperatief traject, dhr. M.C. Burgmans (in ontwikkeling)
Shuntchirurgie, dhr. L.E.M. Duijm en dhr. D. Vroegindeweij
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer
Vaattoegang voor hemodialyse, dhr. R.J.B. Brans (in ontwikkeling)
Veneuze pathologie: CompressietherapieDiepe veneuze ziekteUlcus cruris venosumVarices, dhr. M.W. de Haan, dhr. C. Arnoldussen

Basisprotocollen beeld en verslag